Thực hiện hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội, chăm lo cho người dân trong mọi hoàn cảnh

Hà Nội lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể trong công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Coi trọng người dân và chăm lo cho người dân trong mọi hoàn cảnh.
Tiếp tục siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Trong khuôn khổ Hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023 được tổ chức ngày 14/1, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã có những chia sẻ về các bài học kinh nghiệm, hiệu quả của Thủ đô, trong đó khẳng định: “Cùng với tập trung các nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố tập trung bảo đảm an sinh xã hội với quan điểm chăm lo an sinh xã hội tương xứng và đồng bộ với tăng trưởng kinh tế”.

Khẳng định “cùng với tập trung các nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố cũng tập trung bảo đảm an sinh xã hội với quan điểm chăm lo an sinh xã hội tương xứng và đồng bộ với tăng trưởng kinh tế”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh: “Ngoài những chính sách của Trung ương ban hành, Hà Nội còn xây dựng nhiều chính sách đặc thù chăm lo an sinh xã hội cho người có công của thành phố; chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm với kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng".

Tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Thành phố đã tạo việc làm mới cho 203.027/160.000 người lao động, đạt 126,9% kế hoạch, tăng 13%; tỷ lệ thất nghiệp thành phố là 2,23%, giảm 0,79%; tuyển sinh và đào tạo nghề cho 251.500/224.500 lượt người, đạt 112% kế hoạch; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,23%, tăng 1,13% so với năm 2021. Công tác xã hội hóa chăm lo các đối tượng chính sách, người có công của Hà Nội đã lan tỏa, mang nhiều giá trị nhân văn, nhận được sự chung tay giúp sức của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có lòng hảo tâm.

Thực hiện kế hoạch giảm nghèo, thành phố đạt 218,8% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,1% (0,095%) và có 16/30 quận, huyện, thị xã không còn hộ nghèo (theo chuẩn nghèo mới của thành phố giai đoạn 2022-2025); 99,9% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc trợ giúp bằng nhiều hình thức khác nhau; 80,7% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện. Người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội được thành phố quan tâm, chăm lo chu đáo.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã chia sẻ các bài học, kinh nghiệm quý của Hà Nội.

Thứ nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, xuyên suốt, thống nhất và nhất quán từ thành phố đến địa phương; Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể trong công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Coi trọng người dân và chăm lo cho người dân trong mọi hoàn cảnh. Sự vào cuộc đồng bộ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị tại cơ sở, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong việc đóng góp công sức, của cải vật chất và tinh thần chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là cổ vũ người nghèo phát huy nội lực, tích cực vươn lên và mong muốn thoát nghèo bền vững.

Thứ hai, Hà Nội luôn chú trọng, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân và xã hội trong việc thực hiện đầy đủ và kịp thời các cơ chế, chính sách an sinh; tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành phố, không để các phần tử xấu có cơ hội gây kích động, chia rẽ nội bộ.

Thứ ba, tăng cường công tác thanh tra, thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện từng chương trình, kế hoạch cụ thể; Đi đôi với việc đôn đốc và hướng dẫn tổ chức thực hiện. Công tác khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hiệu quả.

Đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, vượt qua mọi khó khăn, Hà Nội sẽ chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, người nghèo và các đối tượng chính sách khác; tạo việc làm bền vững cho người lao động, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/1/2023 của Chính phủ.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động