Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch TP Hồ Chí Minh đến năm 2040

Theo đó, đến năm 2040, TP Hồ Chí Minh là thành phố đổi mới, sáng tạo, phát triển năng động, tiên phong trong vùng đô thị lớn.
Bắc Giang: Phát sinh 2 trường hợp F0 về từ TP Hồ Chí Minh Vì sao chung cư bình dân tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vẫn tăng giá?

Quy mô khoảng 14 triệu dân đến năm 2040

Theo đó, quy hoạch hướng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia; trung tâm văn hóa, tri thức sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, công nghiệp công nghệ cao tầm khu vực; trung tâm du lịch, tài chính - thương mại và dịch vụ logistics tầm quốc tế.

Dự kiến đến năm 2040, TP Hồ Chí Minh khoảng 13 đến 14 triệu người; quy mô dự kiến đất xây dựng đô thị khoảng 100,000 đến 110,000 ha.

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch TP Hồ Chí Minh đến năm 2040
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh

Phạm vi ranh giới lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính TP Hồ Chí Minh với diện tích 2,095 km2 và khu vực biển Cần Giờ (diện tích cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập đồ án, đảm bảo thống nhất với ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển và tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ).

Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP Hồ Chí Minh và các tỉnh xung quanh thuộc vùng TP Hồ Chí Minh (vùng kinh tế trọng điểm phía Nam), gồm các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang; với diện tích khoảng 30,404 km2.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trọng tâm đối với điều chỉnh quy hoạch chung là rà soát tổng thể về nội dung quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2010; dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, trong bối cảnh phát triển của khu vực, các cơ hội phát triển mới, đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát triển, hài hòa với yêu cầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng và quốc gia, kinh tế biển, phát triển đô thị sáng tạo tương tác cao, đô thị thông minh, đô thị phát triển bền vững.

Xây dựng TP Hồ Chí Minh với tầm nhìn mới

Quy hoạch định hướng phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật của thành phố phù hợp với tầm nhìn và thích ứng linh hoạt với các biến động kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu; tạo thêm dư địa phát triển từ giá trị đất đai, bảo đảm khả năng dự trữ cho tương lai và bảo vệ môi trường sinh thái.

Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch cụ thể, có phân kỳ hợp lý, gắn với nguồn lực thực hiện; thể hiện được phạm vi về không gian - đất đai; lựa chọn những vấn đề bất cập ưu tiên giải quyết (về liên kết vùng, phân bố dân cư, nhà ở, chất lượng sống, giao thông đô thị, quản lý ngập, sử dụng tài nguyên…), cải thiện thực trạng và đẩy mạnh phát triển đô thị, kinh tế - xã hội thành phố.

Phối hợp thống nhất về dữ liệu, dự báo, định hướng phát triển và những nội dung liên quan với quá trình lập Quy hoạch TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch ngành, quy hoạch chuyên ngành khác đang được lập đồng thời.

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch TP Hồ Chí Minh đến năm 2040
TP Hồ Chí Minh đến năm 2040 sẽ có khoảng 14 triệu dân

Theo đó, đến năm 2040, TP Hồ Chí Minh là thành phố đổi mới, sáng tạo, phát triển năng động, tiên phong trong vùng đô thị lớn.

TP Hồ Chí Minh xác định trở thành trung tâm kinh tế tri thức, kinh tế biển và giao thương quốc tế của Việt Nam, trung tâm tài chính và dịch vụ của khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương, có chất lượng sống tốt và môi trường làm việc hấp dẫn, có tính đa dạng văn hóa, bảo tồn di sản và cảnh quan sông nước, có hạ tầng đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile