Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đối với ông Trần Huy Tuấn

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021 đới với ông Trần Huy Tuấn.
Tỉnh Yên Bái thu hơn 1.800 tỷ đồng tiền thuế trong 9 tháng đầu năm 2020 Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Ông Trần Huy Tuấn được giới thiệu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Đức Duy, để nhận nhiệm vụ mới làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đối với ông Trần Huy Tuấn
Ông Trần Huy Tuấn.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Khánh, để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu, ông Dương Văn Tiến, để nghỉ hưu trước tuổi và ông Tạ Văn Long để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, ngày 2/10, tại Kỳ họp thứ 18 chuyên đề - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Đỗ Đức Duy- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và bầu đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã miễn nhiệm chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các đồng chí Dương Văn Tiến, Nguyễn Văn Khánh và Tạ Văn Long.

Kỳ họp cũng đã bầu các đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái và Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp cũng đã miễn nhiệm một số Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu cử bổ sung chức danh một số Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile