Thủ tướng phê chuẩn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
Bắc Ninh thu ngân sách 6 tháng ước đạt trên 16.000 tỷ đồng Ông Nguyễn Song Hà tái đắc cử chức Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Bắc Ninh: Bà Nguyễn Hương Giang tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối

Tại Quyết định 1102/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng phê chuẩn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
Thủ tướng Chính phủ đã ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Quyết định 1103/QĐ-TTg, đối với: ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh đã bầu các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh khóa XIX. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh. 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: ông Vương Quốc Tuấn, ông Đào Quang Khải, ông Ngô Tân Phượng tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang Chương
Xem phiên bản mobile