Thủ tướng ký quyết định thành lập ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai

Vừa qua thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành quyết định số 1188/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Dự án chung cư thương mại được cấp đất 50 năm, người mua nhà ở sẽ như thế nào? Chính phủ rút đề xuất sửa đổi Luật Đất đai

Theo như nội dung quyết định 1188/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 4/8/2020.

Giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành luật đất đai và xây dựng dự án luật đất đai (sửa đổi) do phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đảm nhiệm.

Chức vụ phó trưởng ban thường trực do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà đảm nhiệm.

Chức vụ phó trưởng ban do lãnh đạo văn phòng chính phủ và thứ trưởng bộ taì nguyên và môi trường đảm nhiệm.

Ngoài ra thành viên của Ban Chỉ Đạo còn gồm có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ và tổng cục quản lý đất đai, đại diện lãnh đạo các cơ quan (Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam).

4920 maxresdefault
Ảnh minh họa.

Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện đánh giá việc thi hành luật đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai; tổ chức tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Đất đai, xây dựng báo cáo tổng kết để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo việc xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện của các bộ, ngành và địa phương; tổng hợp, xây dựng báo cáo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện theo định kỳ và đột xuất.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách nhà nước năm bảo và được bố trí trong dự toán chi hoạt động hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tân Tam
Xem phiên bản mobile