Thủ tướng Chính phủ sắp đối thoại với thanh niên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với thanh niên vào tháng 3/2023.
Thanh niên Việt Nam góp sức trẻ vì đất nước hùng cường Vun đắp lý tưởng cho thanh niên từ những hoạt động của Đoàn

Tại Công văn số 507/VPCP-QHĐP, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023.

Theo đó, Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên dự kiến tổ chức vào ngày 26/3/2023 tại trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ sắp đối thoại với thanh niên
Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên vào tháng 3/2023

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023; chuẩn bị kỹ các nhóm câu hỏi đảm bảo sinh động và đi vào lòng người, chuyển thông điệp rõ ràng, chính xác, sát thực tiễn mà thanh niên mong muốn.

Các bộ, ngành và cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại kế hoạch.

Lãnh đạo Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đăng tải kế hoạch đối thoại và thông báo kết luận đối thoại trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin của Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần.

Nội dung đối thoại gồm: Việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên; Hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; Những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên; Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên.

Hậu Lộc
Phiên bản di động