Thủ tướng Chính phủ: Quyết tâm ngăn chặn dịch để sớm trở lại trạng thái bình thường mới

TTTĐ - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất hiện nay; Đặt sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết.
Các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện triệt để Chỉ thị 16, "ai ở đâu thì ở đó" Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương

Tiếp thu phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp Chính phủ sáng 11/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ khóa XV, chúng ta rất phấn khởi và vinh dự được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dự, đặc biệt là được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành thời gian, tình cảm quý báu của mình dự và có bài phát biểu rất quan trọng.

Đây thực sự là nguồn động viên, chia sẻ, cổ vũ, khích lệ to lớn đối với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, là những định hướng, chỉ đạo có tính khái quát, tổng thể, toàn diện, xuyên suốt, sâu sắc, có trọng tâm, trọng điểm cho Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và cả giai đoạn tiếp theo; Đồng thời tiếp thêm sức mạnh để quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho chúng ta thấy rõ hơn trọng trách của Chính phủ trước Đảng, trước Nhà nước và trước Nhân dân, thực hiện tốt vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội; Thấy rõ hơn các yêu cầu, nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng toàn quốc đã đề ra.

Chính phủ mới, khí thế mới, động lực mới và với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm để kết quả năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau nỗ lực phấn đấu tốt hơn nhiệm kỳ trước.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Tập thể Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả; Đồng thời, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, truyền cảm hứng, nhân lên sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên dưới một lòng, nỗ lực phấn đấu đưa đất nước sớm vượt qua đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Chính phủ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu qua các thời kỳ, nhất là Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV, kiên quyết, kiên trì, với bản lĩnh vững vàng, không lùi bước trước mọi khó khăn, thách thức; “Biến nguy thành cơ”, khai thác tối đa các cơ hội và tiềm năng, thế mạnh; Kiên định mục tiêu, định hướng đề ra.

Chính phủ tiếp tục đổi mới, sáng tạo; Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; Hành động quyết liệt với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Quyết tâm xây dựng Đảng và bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện; Đoàn kết, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương; Tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Vì Nhân dân, gần dân, trọng dân theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

"Như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV nhận nhiệm vụ trong bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước có những thuận lợi, thời cơ, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Chính phủ tiếp tục thực hiện mục tiêu kép một cách linh hoạt, hiệu quả, trước mắt, Chính phủ xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất hiện nay; Đặt sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ tích cực của Nhân dân và sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế; Chính phủ cùng các cấp, các ngành, các địa phương quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới", Thủ tướng nhấn mạnh.

“Nhân Hội nghị quan trọng này, Đảng, Nhà nước thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, mất mát; Đồng thời trân trọng cảm ơn đồng bào, chiến sĩ cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã đồng hành, hỗ trợ có hiệu quả cùng với Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống đại dịch Covi-19 thời gian qua”, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ.

Thủ tướng cho biết, trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Chính phủ sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; Trong đó tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, xử lý dứt điểm những điểm nghẽn, những hạn chế, yếu kém để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước ta; Kiên quyết không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần...; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân....

Thủ tướng nhấn mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân; Củng cố quốc phòng, an ninh; Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

“Thực tế đã chứng minh, đất nước ta bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bằng bản lĩnh, trí tuệ, nghị lực và khát vọng vươn lên, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong lịch sử dựng nước và giữ nước của chúng ta.

Tiếp tục con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và Nhân dân ta đã lựa chọn; Kế thừa những thành tựu to lớn, những kinh nghiệm quý báu; Phát huy truyền thống vẻ vang của Chính phủ qua các thời kỳ, tôi yêu cầu từng thành viên Chính phủ, từng cán bộ, công chức, viên chức ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng; Nỗ lực phấn đấu bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra”, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile