Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tạm thời điều hành Ủy ban Chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tạm thời phụ trách, điều hành Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước sau khi ông Trần Văn Dũng bị cách chức.
Chính phủ tăng cường quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, bất động sản Kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, vì sao chứng khoán lại giảm điểm? Ủy ban Chứng khoán yêu cầu công bố số liệu tự doanh hàng ngày với từng mã cổ phiếu

Ngày 19/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký Công văn số 4519/BTC-TCCB gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc giao phụ trách, điều hành cơ quan này.

Theo đó, căn cứ các quy định hiện hành về phân cấp quản lý công chức và xử lý, kỷ luật công chức, ngày 19/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 817/QĐ-BTC về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBCKNN đối với ông Trần Văn Dũng, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Trong thời gian xem xét, kiện toàn nhân sự, Bộ Tài chính giao ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành UBCKNN kể từ ngày 19/5/2022.

undefined
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tạm thời phụ trách, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi ông Trần Văn Dũng bị cách chức

Trước đó, ngày 18/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thông báo về việc xem xét, kết luận về xử lý kỷ luật đảng đối với Đảng ủy Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cá nhân là đảng viên tại các đơn vị vị thuộc và trực thuộc.

Ngay sau khi có kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Đảng ủy cơ quan UBCKNN nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bộ Tài chính đã chỉ đạo UBCKNN, các sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán và các đơn vị có liên quan kiểm điểm và triển khai các biện pháp khắc phục những vi phạm và khuyết điểm.

Thực hiện kết luận của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 19/5 về việc xử lý kỷ luật cán bộ, Bộ Tài chính cũng đã ban hành nhiều quyết định về việc thi hành kỷ luật cán bộ công chức.

Cụ thể, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 817/QĐ-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2022 thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBCKNN đối với ông Trần Văn Dũng, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng ban hành Quyết định số 819/QĐ-BTC thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Vũ Bằng, nguyên Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBCKNN giai đoạn 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch UBCNKK, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng ban hành Quyết định số 820/QĐ-BTC thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng ban hành Quyết định số 821/QĐ-BTC thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile