Thu ngân sách tháng đầu năm tăng

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng đầu năm 2020 ước đạt 166,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11% dự toán, tăng 4,8% so cùng kỳ năm 2019.
Ngân sách Nhà nước chi 48,6 nghìn tỷ trong nửa tháng đầu năm Ngành Tài chính giúp giảm lỗ hơn 42.000 tỷ đồng từ thanh kiểm tra

Cụ thể, thu nội địa ước đạt 146,1 nghìn tỷ đồng, bằng 11,6% dự toán, tăng 10,2% so cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 11,7% dự toán, xấp xỉ cùng kỳ năm 2019; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13% dự toán, tăng 7,8%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 13,8% dự toán, tăng 7,5%; thuế thu nhập cá nhân đạt 11% dự toán, tăng 13,8%; thuế bảo vệ môi trường đạt 8,3% dự toán, tăng 74,8%; các loại phí, lệ phí đạt 9,9% dự toán, giảm 3,8% so cùng kỳ năm 2019.

thu ngan sach thang dau nam tang
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, thu từ dầu thô ước đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, bằng 15,9% dự toán, tăng 33,7% so cùng kỳ năm 2019, chủ yếu do phát sinh thu từ nguồn kết dư chi phí năm 2019 của liên doanh Vietsopetro (2,7 nghìn tỷ đồng).

Còn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 22 nghìn tỷ đồng, bằng 6,5% dự toán, giảm 34,8% so cùng kỳ năm 2019, do tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1/2020 ước giảm 15,1% so với tháng 12/2019 và giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (7 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 15 nghìn tỷ đồng, bằng 7,2% dự toán.

Cũng theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước tháng 1/2020 ước đạt 98,6 nghìn tỷ đồng, bằng 5,6% dự toán, đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội, tập trung đảm bảo kinh phí tiền lương, lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng thụ hưởng để vui đón Tết Canh Tý 2020; đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ lãi đến hạn.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp 7,75 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2020 và 37,56 nghìn hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Cũng trong tháng đầu năm nay, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 28,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 14,7 năm, lãi suất bình quân 3,27%/năm (năm 2019 kỳ hạn bình quân là 13,44 năm, lãi suất bình quân là 4,51%/năm).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện phát hành 9.090 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để nhận nợ năm 2020 với Bảo hiểm xã hội Việt Nam khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 trở về trước và chi trả lãi đối với thời gian chưa nhận nợ.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile