Thu ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Nguyên đạt 8.700 tỷ đồng

Với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nên kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) 8 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên ước đạt 8.700 tỷ đồng.
Thái Nguyên cử 199 cán bộ y tế, sinh viên hỗ trợ TP Hà Nội chống dịch 11 dự án khu đô thị, khu dân cư tại Thái Nguyên bị thu hồi do có nhiều vi phạm Thái Nguyên: Sở Tài chính cần khắc phục một số tồn tại, thiếu sót trong xác định giá đất

Để góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế” năm 2021, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã đặt ra mục tiêu trọng tâm là “vừa hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, vừa triển khai tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước”.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, NSNN thu ước đạt 8.700 tỷ đồng, trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 6.300 tỷ đồng nên đảm bảo cho chi thường xuyên cũng như chi đầu tư của địa phương theo dự toán.

Thu ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Nguyên đạt 8.700 tỷ đồng
Thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên ước đạt 8.700 tỷ đồng

Để đạt được kết quả đó, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn cũng như tăng cường quản lý người nộp thuế, chống thất thu NSNN.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra dựa trên kết quả phân tích các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; tập trung kiểm soát các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hành chính thuế bằng nhiều hình thức, nâng cao được tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức cũng như ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế.

Thu ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Nguyên đạt 8.700 tỷ đồng
Nghành Thuế tỉnh Thái Nguyên cần phải tăng cường công tác thanh kiểm tra, quản lý thu thuế của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản

Tuy nhiên, ngành Thuế tỉnh Thái Nguyên cũng chưa làm làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác thanh kiểm tra, quản lý thu thuế của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản; thúc đẩy sử dụng hoá đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh kinh tế số trên địa bàn.

Làm việc với Cục Thuế tỉnh này 9/9, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải biểu dương, đánh giá cao sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức ngành Thuế.

Thu ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Nguyên đạt 8.700 tỷ đồng
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đề nghị Cục Thuế giám sát việc kê khai thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh và nợ đọng vào ngân sách nhà nước. Ảnh: CTTĐTTN

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên nhấn mạnh ngành Thuế phải chú trọng đến việc phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường trong xử lý vi phạm đối với các đơn vị đang có hoạt động khai thác khoáng sản nhưng không có giấy phép khai thác, khai thác vượt sản lượng quy định.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, giám sát việc kê khai thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh và nợ đọng vào ngân sách nhà nước.

Năm 2021, dự toán thu ngân sách UBND tỉnh giao là 12.600 tỷ đồng, Cục Thuế Thái Nguyên hiện đang triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.
Vi Hải
Xem phiên bản mobile