Thu hồi hơn 4.000 tỉ đồng từ các vụ án kinh tế, tham nhũng

Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, đã tổ chức xét xử nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng do những người có chức vụ, quyền hạn gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn.
Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo yêu cầu quốc tế và chống tham nhũng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn nữa chứ chưa phải đã hết" Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai
Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình cho biết đã tổ chức xét xử nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng do những người có chức vụ, quyền hạn gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn
Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình cho biết đã tổ chức xét xử nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng do những người có chức vụ, quyền hạn gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn

Sáng 8/11, báo cáo trước Quốc hội về công tác của ngành Toà án tại kỳ họp thứ 4, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình cho biết, trong năm 2022, các tòa án đã thụ lý 567.521 vụ việc, giải quyết được 504.681 vụ việc. Tỉ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án là 0,9%, đáp ứng yêu cầu mà Nghị quyết Quốc hội đề ra.

Về các vụ án hình sự, theo Chánh án Toà Nhân dân Tối cao, các tòa án đã thụ lý 93.452 vụ, với 178.830 bị cáo; đã giải quyết, xét xử được 91.312 vụ với 171.924 bị cáo.

"Việc xét xử bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội. Chất lượng tranh tụng được bảo đảm", Chánh án Nguyễn Hoà Bình nói và cho biết, các tòa án đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tổ chức 8.322 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Đã tổ chức xét xử nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng do những người có chức vụ, quyền hạn gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn, được dư luận xã hội rất quan tâm.

Các tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản đối với 840 vụ, 1.995 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng với số tiền trên 4.027 tỉ đồng và nhiều tài sản khác. Các tòa án cũng đã đưa ra xét xử 188 vụ với 297 bị cáo liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Chánh án Nguyễn Hoà Bình, hoạt động của các tòa án còn một số hạn chế, thiếu sót như tỉ lệ bản án, quyết định hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan vẫn còn cao; Vẫn còn một số ít vụ việc dân sự quá hạn giải quyết do nguyên nhân chủ quan; một số cán bộ không chịu rèn luyện đã vi phạm pháp luật và kỷ luật công tác.

Các hạn chế, thiếu sót do số lượng các loại vụ việc và đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mà các tòa án phải thụ lý, giải quyết tăng nhanh, phức tạp, trong khi đó số lượng thẩm phán, công chức chưa đủ nên áp lực công việc rất lớn.

Một số cơ quan, tổ chức chưa thực sự quan tâm đến công tác phối hợp với toà án, chưa làm hết trách nhiệm của mình trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, giám định…

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao hiệu quả hoạt động, Chánh án Nguyễn Hoà Bình cho biết, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội, Tòa án Nhân dân Tối cao.

Các tòa tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối; Tăng cường xây dựng thể chế và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử. Làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển án lệ và giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ.

Các tòa đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra; Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ. Nghiêm túc thực hiện tốt Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán; Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động