Hà Nội

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 25 công ty

Sở Y tế Hà Nội đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” GDP của Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa.
Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực y tế được cập nhật Hội nghị Khoa học kỹ thuật các bệnh viện vùng Duyên hải Bắc bộ mở rộng lần thứ V

Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa có địa chỉ tại kiốt số 4, nhà Nơ 8, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Các giấy chứng nhận bị thu hồi là giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 01-0490/HNO-ĐKKDD/ĐC và giấy chứng nhận GDP số 490/3/GDP. Cả hai giấy chứng nhận này được Sở Y tế Hà Nội cấp cho công ty từ ngày 12/11/2020.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Dược.
Ảnh minh họa

Lý do thu hồi là Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa không đảm bảo duy trì các điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định tại mục 2, mục 4 Điều 40 của Luật Dược.

Điều 40 của Luật Dược quy định các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, tại mục 2: Cơ sở không đáp ứng một trong các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược quy định tại Điều 33 và Điều 34 của Luật Dược; mục 4: Cơ sở không hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước về dược.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa không được phép kinh doanh thuốc tại địa chỉ nói trên kể từ ngày bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và giấy chứng nhận GDP.

Tính từ đầu năm đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và giấy chứng nhận GDP của 25 công ty, trong đó có 4 công ty chấm dứt hoạt động kinh doanh dược, 21 công ty không đảm bảo duy trì các điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định.

Để tạo thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh dược, ngày 30/11/2023, Sở Y tế đã tổng hợp danh sách có 332 công ty dược phải thực hiện đánh giá duy trì đáp ứng kinh doanh dược (GPs) trong năm 2024.

Đồng thời, Sở hướng dẫn các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ theo quy định (trong thời gian tối thiểu là 30 ngày, trước thời điểm đánh giá theo kế hoạch đã được Sở Y tế công bố).

Sau thời hạn quy định, cơ sở không nộp hồ sơ và không có báo cáo giải trình lý do chưa nộp hồ, Sở Y tế Hà Nội sẽ tiến hành rà soát và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định.

Phương Thu
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động