Thông tin chính thức về việc đấu thầu chọn dịch vụ điều dưỡng đối với cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, cán bộ nghỉ hưu

Trước thông tin không chính xác về việc đấu thầu, chọn dịch vụ điều dưỡng, nghỉ dưỡng năm 2021, Ban Tổ chức Thành ủy đã thông tin chính thức về việc này
Công khai kết quả trúng thầu vật tư, trang thiết bị y tế Từ hồ sơ mời thầu "không giống ai" cho đến nghi vấn chi hoa hồng "khủng"
Ảnh minh họa
Việc triển khai thực hiện công tác điều dưỡng đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đã nghỉ hưu được triển khai hằng năm, đúng quy định về chế độ, chính sách của Trung ương và Thành ủy Hà Nội

Theo đó, căn cứ các quy định của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, hằng năm, Thành ủy tổ chức cho cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đã nghỉ hưu đi nghỉ điều dưỡng tại Đồ Sơn - Hải Phòng (Do Thành ủy có đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng của cán bộ Hà Nội tại đây).

Căn cứ các quy định trên, Ban Tổ chức Thành ủy đã có tờ trình xin chủ trương của Thường trực Thành ủy về việc này.

Sau khi được Thường trực Thành ủy đồng ý, Ban Tổ chức Thành ủy đã xây dựng các kế hoạch; gửi công văn tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy đăng ký tham gia; đồng thời gửi các quận, huyện, thị ủy phối hợp tổng hợp danh sách đăng ký.

Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã hợp đồng với công ty tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ và đăng tải, tổ chức đấu thầu qua mạng để lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức đoàn đi theo đúng quy định của pháp luật.

Việc triển khai thực hiện công tác điều dưỡng đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đã nghỉ hưu đã được triển khai hằng năm, Ban Tổ chức Thành ủy thực hiện theo đúng quy định về chế độ, chính sách của Trung ương và Thành ủy; quy trình, hồ sơ thủ tục thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung này trong hồ sơ đấu thầu chi tiết đều đã được thể hiện và đã được đăng tải trên mạng đấu thầu online quốc gia.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile