Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố

Chiều 11/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội đã tiến hành phiên trù bị.
Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng tới Đại hội Hôm nay (11/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII họp phiên trù bị Bồi đắp, lan tỏa lòng tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội

Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí, bao gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng điều hành bầu đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng điều hành bầu đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội

Phiên trù bị cũng bầu đoàn thư ký gồm 3 đồng chí; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí. Đại hội cũng đã thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt một số quy định về bầu cử trong Đảng; trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; quy định một số vấn đề, nội dung liên quan đến Đại hội...

Theo chương trình đại hội đã được thông qua, lễ khai mạc Đại hội khóa XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra vào sáng mai (12/10) với các nội dung: Trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVI; Trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVI; trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và thảo luận tại hội trường.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc thông qua quy chế làm việc và phổ biến một số nội dung bầu cử trong Đảng
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc thông qua quy chế làm việc và phổ biến một số nội dung bầu cử trong Đảng
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn điều hành nội dung thông qua chương trình đại hội phiên chính thức
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn điều hành nội dung thông qua chương trình đại hội phiên chính thức

Chiều 12/10, Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Ngay sau đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ XVII sẽ bầu Ban Thường vụ, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Sáng 13/10, Đại hội sẽ báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Sau đó Đại hội sẽ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo thông qua chương trình làm việc phiên trù bị
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo thông qua chương trình làm việc phiên trù bị

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội có 497 đại biểu chính thức tham dự, trong đó, có 61 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI; 436 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các quận, huyện, thị xã và đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile