Thống đốc Ngân hàng: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân

Đây là một trong những nhiệm vụ được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng nêu ra cho ngành ngân hàng trong thời gian tới.
Cảnh giác lừa đảo ngân hàng dịp Tết Tuyệt đối không để thiếu tiền mặt dịp Tết Nguyên đán

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, nhiệm kỳ 2021 - 2025, tình hình thế giới dự kiến sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng.

Trong bối cảnh đó, Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống.

Trong đó, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác để ứng phó linh hoạt, tăng sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động của kinh tế, tiền tệ thế giới, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Thống đốc Ngân hàng: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: SBV

Đồng thời, ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid-19; tập trung vốn vào sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Khuyến khích phát triển các sản phẩm tín dụng đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế “tín dụng đen”; Quan tâm phát triển “tín dụng xanh”, “ngân hàng xanh”, phát triển tài chính toàn diện, tạo công ăn việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghệ 4.0 trong hoạt động thanh toán; triển khai các mô hình thanh toán tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa gắn với triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia; thúc đẩy thanh toán điện tử trong khu vực Chính phủ, dịch vụ công. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động của tổ chức tín dụng, tham mưu các cấp có thẩm quyền việc ban hành và triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng giai đoạn 2021-2025. Thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Cùng với đó, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng cho biết ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành thực hiện các giải pháp góp phần nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile