Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu lý do tín dụng bất động sản tiềm ẩn rủi ro

Khi cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản nếu các tổ chức tín dụng không kiểm soát tốt sẽ đối mặt với các rủi ro về thanh khoản.
Số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới và giải thể đều tăng cao Gần 4 tỷ USD vốn nước ngoài rót vào bất động sản Việt Nam

Chiều 3/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm liên quan đến chính sách tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh có vai trò rất quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và góp phần phát triển nhà ở xã hội để đảm bảo an sinh xã hội.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng, thị trường bất động sản phát triển cần huy động nhiều nguồn lực từ các kênh như nguồn vốn từ đầu tư trực tiếp, từ thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, ngân sách Nhà nước, vốn tự có của doanh nghiệp và người dân,… vốn tín dụng chỉ là một trong các kênh vốn để phát triển thị trường bất động sản.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu lý do tín dụng bất động sản tiềm ẩn rủi ro
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng

Việc điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước phải lấy mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ là kiểm soát lạm phát, đảm bảo ổn định vĩ mô, tiền tệ, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, cũng như ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.

Trong điều kiện ưu tiên kiểm soát lạm phát, ưu tiên đảm bảo an toàn hệ thống thì việc mở rộng tín dụng cho thị trường bất động sản sẽ gây khó khăn cho Ngân hàng Nhà nước trong việc đạt được mục tiêu chính sách tiền tệ, thậm chí đi ngược mục tiêu chính sách tiền tệ. Chính vì vậy, điều hành tín dụng cũng cần phải cân nhắc hết sức thận trọng.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, sự an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng rất quan trọng. Do đó, Ngân hàng Nhà nước xác định, tín dụng với lĩnh vực bất động sản là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Nói rõ thêm, bà Hồng cho biết, rủi ro ở đây là do yêu cầu về tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản thường là dài hạn và với số vốn lớn. Trong khi đó, đặc tính huy động vốn của các tổ chức tín dụng thường là ngắn hạn. Vì vậy, khi cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản nếu các tổ chức tín dụng không kiểm soát tốt sẽ đối mặt với các rủi ro về thanh khoản.

Chính vì vậy, trong quá trình kiểm soát, Ngân hàng Nhà nước không kiểm soát bằng các biện pháp trực tiếp mà kiểm soát soát bằng các biện pháp gián tiếp. Các văn bản của Ngân hàng Nhà nước đều quy định theo hướng kiểm soát rủi ro.

Cụ thể, đối với các khoản cho vay để kinh doanh bất động sản, sẽ áp dụng hệ số rủi ro là 200%; đối với các khoản cho vay mua nhà có giá trị trên 4 tỷ đồng thì sẽ áp dụng hệ số rủi ro là 150%.

Đối với các khoản cho vay mua nhà ở có giá trị dưới 1,5 tỷ đồng và nhà ở xã hội thì áp dụng hệ số rủi ro là dưới 50%. Như vậy chính sách của Ngân hàng Nhà nước hướng đến ưu tiên cấp tín dụng cho vay mua nhà ở phân khúc thấp.

Trong thời gian tới, điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước vẫn sẽ nằm trong khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ để kiên định mục tiêu góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an toàn hệ thống.

Đối với các giải pháp tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc trong tổng thể với các công cụ, giải pháp khác để đạt được mục tiêu của chính sách tiền tệ.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile