Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

Chiều 5/5, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.
Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai sửa đổi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị quán triệt Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị
Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII.
Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

Thông cáo nêu rõ, buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Lam Dương
Xem phiên bản mobile