Thị xã Phổ Yên lập quy hoạch phân khu trên diện tích khoảng 437 ha

UBND thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết, việc lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực hồ Suối Lạnh nhằm sớm hoàn thành các tiêu chí để trở thành thành phố thuộc tỉnh trước năm 2025. Đồng thời, tăng cường thu hút đầu tư các dự án phát triển du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng, thể dục thể thao.
Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030: Lấy công nghiệp làm động lực phát triển chính Hà Nội công bố Quy hoạch khu vực nội đô lịch sử TP HCM gấp rút hoàn thiện đồ án quy hoạch phát triển đô thị

Theo đó, quy mô lập quy hoạch UBND thị xã Phổ Yên dự kiến 437 ha, tính chất khu vực lập quy hoạch phân khu: Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, thể thao, đô thị sinh thái; thời gian thực hiện là năm 2021.

Cùng với đó, để tăng cường thu hút đầu tư các dự án phát triển du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng, thể dục thể thao theo định hướng quy hoạch chung vào khu vực các xã phía Tây của thị xã.

Thị xã Phổ Yên lập quy hoạch phân khu trên diện tích khoảng 437 ha
Ông Trịnh Việt Hùng Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhất trí với chủ trương lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực hồ Suối Lạnh do UBND thị xã Phổ Yên đề xuất. Ảnh: CTTĐTTN

Ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhất trí với chủ trương lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực hồ Suối Lạnh do UBND thị xã Phổ Yên đề xuất.

Bên cạnh đó, yêu cầu thị xã Phổ Yên tiếp thu các ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành liên quan trong quá trình thực hiện, đảm bảo phù hợp quy hoạch chung, không gây lãng phí quỹ đất.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile