Thị xã Bỉm Sơn - Khát vọng hướng tới tương lai

Năm 2020, do sự bùng phát của đại dịch Covid dẫn đến tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trước tình hình đó Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch hiệu quả.
Bất chấp Covid-19, Xí nghiệp may Bỉm Sơn vẫn đảm bảo Tết ấm no cho công nhân

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đẩy kinh tế phát triển giữa đại dịch

Theo đánh giá của UBND thị xã Bỉm Sơn, nhìn chung về kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã cơ bản ổn định. Tổng giá trị sản xuất địa bàn đạt 25.460,8 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, bằng 111,3% so cam kết.

Ông Trịnh Tuấn Thành - Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn cho biết, trong năm 2020, thị xã có 8 dự án (trong khu công nghiệp 3 dự án, ngoài khu công nghiệp có 5 dự án) với tổng số vốn đăng ký 8.728 tỷ đồng được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó gồm: Dự án dây chuyền 4 của nhà máy Xi măng Long Sơn với công suất 2.3 triệu tấn xi măng/năm, quy mô vốn đầu tư 4.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm thực hiện. Thị xã đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư. Năm 2020, có 95 doanh nghiệp mới được thành lập, đạt 118,7% so với KH thị xã, đạt 105% so kế hoạch tỉnh giao.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện phát triển doanh nghiệp, thị xã đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19.

Thị xã Bỉm Sơn - Khát vọng hướng tới tương lai
Công trình phụ trợ - nhà văn hóa trung tâm thị xã Bỉm Sơn

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện công khai các đồ án quy hoạch xây dựng, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin về đất đai, quy hoạch để nghiên cứu đầu tư. Thị xã luôn sâu sát, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án theo chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, thị xã đã rà soát và lập kế hoạch GPMB chi tiết cho từng dự án, trên cơ sở đó thực hiện ký cam kết với các Nhà đầu tư; một số dự án lớn được UBND Thị xã thành lập tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện bồi thường GPMB. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp luôn được quan tâm.

Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản của năm 2020, thị xã đã tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các dự án đầu tư hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo tiến độ như dự án Hạ tầng kỹ thuật khu 2 phường Ba Đình. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp như: Công trình phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa, hạ tầng kỹ thuật khu xen cư bắc đường Phùng Hưng, hạ tầng khu xen cư phía nam đường Minh Khai...tiến độ giải ngân vốn đầu tư phần lớn đạt so kế hoạch.

Về công tác quản lý đô thị, công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển đô thị được quan tâm. Trong năm UBND thị xã đã phê duyệt 08 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn. Luôn bám sát nhiệm vụ, hoàn thiện đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung sắp xếp dân cư tại khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Bỉm Sơn đã được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua.

Triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân thị xã Bỉm Sơn tại khu vực phía Bắc thị xã. Chỉ đạo thực hiện tốt các công tác vệ sinh môi trường đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã trọng tâm là các dịp lễ hội các sự kiện quan trọng.

Hiện nay, thị xã đang triển khai thực hiện 2 dự án khu đô thị mới với tổng diện tích hơn 50ha. Gồm khu dân cư phố chợ tại khu nội thị số 2, Tây QL1A diện tích 24,6ha và khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn với diện tích 26ha. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 90,5% . Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch đạt 97%.

Đặc biệt, ông Trịnh Tuấn Thành nhấn mạnh trong công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phải trú trọng đến chất lượng công tác thanh tra. Hiện thị xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, các kết luận thanh tra đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2020, thị xã đã thực hiện 6 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch và ban hành 6 kết luận thanh tra. Qua Thanh tra đã chỉ ra những sai sót, khuyết điểm trong quá trình quản lý thu, chi, sử dụng tài chính, thu hồi số tiền gần 53 triệu đồng do vi phạm nguyên tắc tài chính kế toán tại các đơn vị. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật kết hợp với việc thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Ngoài những thành tự đã đạt được ông Trịnh Tuấn Thành còn chia sẻ về những tồn tại và hạn chế trong nghị quyết HĐND thị xã Bỉm Sơn đã đề ra như: Một số nguồn thu ngân sách nhà nước giảm mạnh so với cùng kỳ, đạt thấp so với kế hoạch, do chủ yếu hụt thu từ nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh và từ nguồn đóng góp từ thu di tích.

Trong công tác quản lý nhà nước về đất đai còn một số tồn tại, việc xác lập hồ sơ địa chính (chỉnh lý biến động) ở các xã phường chưa kịp thời dẫn đến khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Đặc biệt, trên địa bàn thị hiện nay vẫn đang gặp khó khăn trong công tác bồi thường GPMB đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn là khâu yếu trong triển khai thực hiện dự án, một số dự án tiến độ chưa đạt so với kế hoạch đã đề ra. Tiến độ lập hồ sơ và tổ chức đấu giá đất một số dự án xen cư chậm, trong đó có dự án Khu xen cư Bắc đường Phùng Hưng, phường Phú Sơn....

Bên cạnh đó, công tác giáo dục, tình trạng thiếu giáo viên ở bậc tiểu học và trung học cơ sở chưa được khắc phục, cơ sở vật chất trường học chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Tình trạng ô nhiễm môi trường chậm khắc phục, đặc biệt là ở khu vực xung quanh Khu công nghiệp, bãi rác Núi Voi.

Mục tiêu phát triển năm 2021

Chủ tịch thị xã Bỉm Sơn nhấn mạnh trong công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư để phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp - dịch vụ. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị gắn với mở rộng không gian đô thị. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến khích xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, chính quyền thị xã luôn tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp nhằm sớm đưa vào hoạt động, tạo năng lực sản xuất tăng thêm cho nền kinh tế. Phát triển công nghiệp hỗ trợ, các vùng nguyên vật liệu trên địa bàn để chủ động hơn các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh. Thu hút đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng các KCN, cụm công nghiệp, từng bước hình thành một số cụm liên kết các ngành công nghiệp chủ lực của thị xã.

Thị xã luôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, nhất là các dự án trọng điểm đã được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và dự án đang triển khai đầu tư dự kiến hoàn thành trong năm 2021, nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế.

Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có tác động lan tỏa, thân thiện với môi trường. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, nhằm tận dụng, nắm bắt thời cơ thu hút nguồn lực bên ngoài. Phát huy hiệu quả cơ sở sản xuất hiện có, chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ngoài ra, thị xã đã sát sao, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND các cấp, thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đặc biệt, thị xã luôn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ của đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn trong quá trình xử lý công việc. Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Trong hành trình đi tới tương lai, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng với khát vọng vươn lên, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã Bỉm Sơn tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, tinh thần đoàn kết, sáng tạo để xây dựng thị xã trở nên văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng và là một nơi “đáng sống”.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile