Thí điểm phân cấp, ủy quyền trên một số lĩnh vực, tại một số địa phương

Căn cứ tình hình, điều kiện thực tiễn của thành phố, cần nghiên cứu, tập trung vào công tác ủy quyền, nhất là đối với những nhiệm vụ, thủ tục hành chính do các Sở, ngành đang thực hiện. Việc phân cấp, ủy quyền cần tăng cường cho những quận, huyện, cơ quan, đơn vị có khả năng và điều kiện làm tốt...
Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế Khắc phục triệt để tình trạng phạt để tồn tại và "nạn chống lưng" trong lĩnh vực xây dựng Hà Nội triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, chiều 29/6, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.

Thí điểm phân cấp, ủy quyền trên một số lĩnh vực, tại một số địa phương
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kết luận hội nghị

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công đúng quy định, hiệu quả

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP cơ bản nhất trí với đề xuất của Ban cán sự đảng UBND TP về chủ trương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 ngân sách cấp thành phố;

Giao Ban cán sự Đảng UBND TP tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công đảm bảo theo đúng quy định, hiệu quả, sát với tiến độ triển khai thực hiện và nhu cầu vốn của các dự án, nhất là các chương trình, dự án trọng điểm, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách thành phố cũng như khả năng cân đối vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện; Tránh phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nhiều lần trong năm.

Ban cán sự Đảng UBND TP có trách nhiệm sớm thực hiện phân bổ chi tiết các nguồn vốn chưa phân bổ; Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá nhằm thúc đẩy ngân vốn đầu tư công của các cấp, ngành, địa phương, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt kết quả cao nhất (tối thiểu phải đạt tỷ lệ giải ngân trên 90%).

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy đề nghị các Tổ công tác phải vào cuộc quyết liệt hơn, thực chất hơn, tập trung kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền cho các Sở, ngành, địa phương, các dự án đang gặp phải; Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả công tác với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy...

Hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đề nghị Ban Cán sự đảng UBND TP, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương của thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4%.

Trong đó lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động của Thành ủy.

Hoàn thiện hồ sơ Tổng kết thực hiện Luật Thủ đô năm 2012; Hoàn thành theo tiến độ việc lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tập trung triển khai các công việc theo Kế hoạch và tiến độ đề ra đối với Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo chủ trương đầu tư đã được Bộ Chính trị và Quốc hội thông qua...

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh; Kiểm soát tình hình giá cả, thị trường...

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Phát triển nhà ở phải gắn với phát triển đô thị bền vững

Về Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất xác định các chỉ tiêu mới về nhà ở, huy động nguồn lực về đất đai, tài chính, lao động và định hướng phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Thủ đô; Phù hợp với các chủ trương, chính sách của Trung ương về quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, phát triển nhà ở.

Ban cán sự đảng UBND TP cần lưu ý nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ quản lý theo quy hoạch. Phát triển nhà ở phải gắn với phát triển đô thị bền vững, định hướng Chương trình phát triển đô thị, phát triển đô thị vệ tinh, hướng trục vành đai; Định hướng phát triển theo Đề án đầu tư xây dựng 5 huyện thành quận; Mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hòa Lạc, Xuân Mai).

Phát triển nhà ở phải đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo văn minh, hiện đại, thông minh; Nâng cao chất lượng nhà ở, đảm bảo chất lượng xây dựng nhà ở như nhau đối với từng loại hình phát triển nhà ở. Định hướng phát triển nhà ở xã hội theo hướng đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung, đảm bảo văn minh, hiện đại.

Phát triển nhà ở cùng với quá trình đô thị hóa phải đảm bảo sinh kế cho người dân, đảm bảo ổn định kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, gắn với tiến bộ và công bằng xã hội…

Thí điểm phân cấp, ủy quyền trên một số lĩnh vực

Về phân cấp quản lý Nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khẳng định: Đây là một trong những giải pháp quan trọng có tính hành động để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP và các Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII.

Ban cán sự đảng UBND TP trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện Đề án cần lưu ý tiếp cận vấn đề với tư duy đổi mới, đột phá, xác định phân cấp, ủy quyền là nội dung quan trọng gắn với cải cách hành chính, nhằm giải quyết nhanh gọn các vấn đề, phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, người dân trên địa bàn TP.

Nguyên tắc phân cấp, ủy quyền cần phải làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù hợp, vừa đảm bảo tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm, gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

"Căn cứ tình hình, điều kiện thực tiễn của TP, cần nghiên cứu, tập trung vào công tác ủy quyền, nhất là đối với những nhiệm vụ, thủ tục hành chính do các Sở, ngành đang thực hiện. Việc phân cấp, ủy quyền cần tăng cường cho những quận, huyện, cơ quan, đơn vị có khả năng và điều kiện làm tốt, đồng thời phải đảm bảo đồng bộ về tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật của từng lĩnh vực", Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Thí điểm phân cấp, ủy quyền trên một số lĩnh vực, tại một số địa phương
Đại biểu dự hội nghị

Thúc đẩy tiến độ thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính

Về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đề nghị Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo rà soát các khó khăn, vướng mắc của các quận, huyện, thị xã và của từng dự án để tập trung tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính ở các Sở, ban, ngành TP; Tạo điều kiện để các quận, huyện, thị xã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy trình, quy định và công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó,cần nghiên cứu việc chuyển hình thức đấu giá quyền sử dụng đất sang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của TP; Sớm ban hành quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất làm cơ sở để triển khai các quy trình, thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất, trong đó có hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Về dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các Ban xây dựng đảng và Văn phòng Thành ủy, Ban cán sự Đảng UBND TP tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia xác đáng của các đại biểu tại Hội nghị, hoàn thiện Chương trình hành động để trình ký ban hành theo Quy chế làm việc của Thành ủy.

“Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị của thành phố sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các chương trình, đề án, dự án đã đề ra và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo...”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế
Khắc phục triệt để tình trạng phạt để tồn tại và Khắc phục triệt để tình trạng phạt để tồn tại và "nạn chống lưng" trong lĩnh vực xây dựng
Hà Nội triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính Hà Nội triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính
Tú Linh; Ảnh: Viết Thành
Xem phiên bản mobile