Thêm nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm chứng khoán

Doanh nghiệp mới nhất bị xử phạt là Công ty TNHH DOHA Đầu tư do báo cáo giao dịch không chính xác.
Chưa sáp nhập 2 Sở Giao dịch chứng khoán Nhiều doanh nghiệp bị xử lý vi phạm lĩnh vực chứng khoán

Theo đó, ngày 25/11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 371/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH DOHA Đầu tư (địa chỉ: số 8, tổ 34 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

Theo đó, Công ty TNHH DOHA Đầu tư bị phạt tiền 10.000.000 đồng do báo cáo giao dịch không chính xác. Ngày 15/8/2019 và 16/8/2019, công ty cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã CK: VNC) lần lượt mua 359.000 cổ phiếu và 404.500 cổ phiếu VNC, dẫn đến khối lượng (tỷ lệ) sở hữu sau giao dịch tăng từ 1.140.100 cổ phiếu (10,86%) lên 1.499.100 cổ phiếu (14,28%) và 1.903.600 cổ phiếu (18,13%).

Ngày 21/8/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn của công ty, theo đó, doanh nghiệp báo cáo đã mua 820.400 cổ phiếu VNC, khối lượng nắm giữ sau giao dịch là 1.960.500 cổ phiếu, ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là 20/8/2019.

Trước đó, ngày 21/11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã lần lượt ban hành Quyết định số 369, 370/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2018 (riêng và hợp nhất) đã được soát xét, báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2018.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái bị phạt tiền 60 triệu đồng cũng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo thường niên năm 2017, về việc bổ nhiệm người nội bộ theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 3/8/2018.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile