Thể hiện rõ vai trò, vị trí của quận trung tâm trong thực hiện Chương trình 01

Quận ủy Hoàn Kiếm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 01-CTr/TU, triển khai Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, gắn với vai trò, vị trí là quận trung tâm.
Tạo điều kiện tốt nhất để Nhân dân tham gia giám sát, xây dựng Đảng, chính quyền Xây dựng Đảng bộ vững mạnh từ những “hạt nhân” chính trị Hà Nội quán triệt, triển khai 10 văn bản mới về xây dựng Đảng

Sáng 9/5, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 01/Ctr-TU của Thành ủy; Quy định số 55/QĐ-TW của Bộ Chính trị; Quy định số 37/QĐ-TW của Ban Chấp hành Trung ương tại quận Hoàn Kiếm.

Thể hiện rõ vai trò, vị trí của quận trung tâm trong thực hiện Chương trình 01

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Báo cáo của Quận ủy Hoàn Kiếm cho thấy, Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025"; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm đã được Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện nghiêm túc với nhiều giải pháp chủ động, tích cực và sáng tạo.

Quận đã xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch phù hợp tình hình thực tiễn của cơ sở. Công tác nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được chú trọng. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa, đã tạo được nguồn cán bộ có trình độ cho trước mắt và lâu dài… Việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý được triển khai bài bản, đồng bộ và đạt kết quả. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; Phương thức quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ quận tới cơ sở thường xuyên được đổi mới... Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chủ động hơn; Đã quan tâm đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và lựa chọn các chuyên đề kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm...

Năm 2021, quận đã đạt 98,65% số tổ chức cơ sở Đảng và 93,36% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm; Số đảng viên mới kết nạp trong năm/chỉ tiêu đề ra đạt 213/210; Giảm được 15 phòng, tổ chuyên môn thuộc 3 đơn vị sự nghiệp; Giảm 1.950 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (theo quyết định giao biên chế của thành phố)…

Bên cạnh các kết quả trên, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm cũng thừa nhận, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành các chương trình, đề án, chuyên đề, kế hoạch và tổ chức các hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết của quận và cơ sở Đảng còn chậm.

Một số cấp ủy Đảng chưa căn cứ vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm để kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, quy chế hoạt động của tổ chức Đảng; Trách nhiệm của người đứng đầu; Việc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề tại một số đơn vị chưa thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn; Chế độ thông tin báo cáo chưa nghiêm túc.

Kết luận cuộc kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá quận Hoàn Kiếm đã thực hiện nghiêm túc Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội cũng như triển khai các Quy định số 55-QĐ/TW, 37-QĐ/TW. Đồng thời, nhấn mạnh trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 khó khăn mà kinh tế của quận vẫn phát triển vượt bậc, lần đầu tiên thu ngân sách đạt trên 14 nghìn tỷ đồng/năm. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được địa phương thực hiện tốt, đặc biệt có nhiều mô hình tốt trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế- xã hội. Nổi bật trong triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, quận thực hiện công tác sắp xếp tổ dân phố đảm bảo ổn định, không có khiếu kiện; Xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo chuyển biến trong nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Từ đó, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị quận Hoàn Kiếm đúc rút những kinh nghiệm trong hoạt động để nhân rộng các mô hình hiệu quả. Đối với những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, yêu cầu quận đánh giá thực chất, kỹ lưỡng để đưa ra giải pháp phù hợp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Quận ủy Hoàn Kiếm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 01-CTr/TU, triển khai Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, gắn với vai trò, vị trí là quận trung tâm. Trong đó, quận phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chương trình đến các cơ quan, đơn vị một cách cụ thể, thực chất, đồng bộ; Rà soát từng chỉ tiêu; Người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện các nội dung trong Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Quận ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên, qua đó chỉ rõ những tồn tại hạn chế của từng đơn vị, cá nhân.

Đối với trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo quận luôn đổi mới, có cách làm khoa học, hiệu quả, đặc biệt là trong sinh hoạt chi bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ.

Hạnh Nguyên
Xem phiên bản mobile