Thầy cô soạn giáo án, dọn trường lớp, sẵn sàng đón học sinh

Trong thời gian học sinh nghỉ tránh dịch Covid-19, các thầy cô vẫn soạn giáo án, dọn dẹp trường lớp, sẵn sàng đón các em trở lại.
Xem phiên bản mobile