Thanh tra thuế hơn 13.000 doanh nghiệp, ngân sách tăng thu hàng nghìn tỷ đồng

Trong 4 tháng đầu năm, toàn ngành thuế đã thực hiện được 13.333 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2020.
Doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất 5 năm

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), trong 4 tháng đầu năm 2021, toàn ngành thuế đã thực hiện được 13.333 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2020; kiểm tra được 140.610 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 111,4% so với cùng kỳ năm 2020, qua đó đã kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 9.768,72 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 2.196,6 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 331 tỷ đồng; giảm lỗ là 7.241 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.139,8 tỷ đồng.

Cũng trong 4 tháng đầu năm 2021, cơ quan thuế các cấp thu nợ ước đạt 11.097 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 7.478 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 3.619 tỷ đồng.

Thanh tra thuế hơn 13.000 doanh nghiệp, ngân sách tăng thu hàng nghìn tỷ đồng
Công ty Cổ phần Ðầu tư hạ tầng và Đô thị dầu khí (Petroland) vừa bị phạt, truy thu số tiền lên tới 6,6 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết 4 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 468.088 tỷ đồng, bằng 41,9% so với dự toán, bằng 105,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 11.993 tỷ đồng, bằng 51,7% so với dự toán. Thu nội địa ước đạt 456.095 tỷ đồng, bằng 41% so với dự toán, bằng 107,7% so với cùng kỳ năm 2020. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết, chênh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước ước đạt 361.270 tỷ đồng, bằng 41% so với dự toán, bằng 113% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, thu từ 3 khu vực kinh tế đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ và đạt tiến độ thu khá so với dự toán.

Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 53.191 tỷ đồng, bằng 35,9% dự toán và tăng 3,3% cùng kỳ; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 85.167 tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán và tăng 9,3% cùng kỳ; khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt khoảng 109.541 tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán và tăng 37,2% cùng kỳ.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile