Thanh tra nhiều đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng tại các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hoàn thiện quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Gắn chíp điện tử trên các xe khách ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện quyết định số 390/QĐ-SGTVT ngày 25/3/2019 của Giám đốc Sở GTVT Hà Nội về việc thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng tại các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

thanh tra nhieu don vi kinh doanh van tai hanh khach bang o to theo hop dong
Thanh tra, kiểm tra nhiều đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng.

Từ ngày 2/4 - 9/5/2019, đoàn thanh tra của Sở GTVT Hà Nội đã tiến hành thang tra tại 9 đơn vị là gồm: Công ty cổ phần vận tải và du lịch Tuấn Kiên Long, Công ty TNHH vận tải hành khách Long Giang; Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Phú;

Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hoa Thêm; Chi nhánh công ty TNHH Đại Nam; Chi nhánh Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Khánh An tại Hà Nội; Công ty TNHH X.E VN; Công ty TNHH vận tải Hoàng Công và Công ty cổ phần Ninh Quỳnh.

Căn cứ theo kết quả thanh tra số 06/BC-ĐTT ngày 14/5/2019 của Trưởng đoàn thanh tra cho thấy các đơn vị được thanh tra có trụ sở làm việc theo đăng ký kinh doanh, có bộ máy quản lý điều hành hoạt động, được Sở GTVT Hà Nội cấp Giấy phép kinh doanh vận tải.

Theo đó, tổng số phương tiện của các đơn vị được Sở GTVT Hà Nội cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” là 221 xe ô tô: 225 phương tiện đang tham gia kinh doanh; có 16 phương tiện đã ngừng kinh doanh. Tổng số lái xe của các đơn vị kinh doanh vận tải trên là 191 người.

Kết quả kiểm tra, xác minh của Đoàn thanh tra cụ thể về điều kiện pháp lý để hoạt động kinh doanh vận tải; nơi đỗ xe; phương tiện và quản lý phương tiện; điều kiện quản lý, sử dụng lái xe; thiết bị giám sát hành trình; việc xây dựng và thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông;...

Các đơn vị kinh doanh vận tải được thanh tra đã có nhiều cố gắng trong việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo hợp đồng. Tuy nhiên, Đoàn Thanh tra cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, thậm chí có hành vi vi phạm hành chính trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải của các đơn vị.

Trong đó, vi phạm về nơi đỗ xe có Công ty dịch vụ vận tải Hoàng Phú tổ chức khai thác bãi đỗ xe chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép; 54/87 phương tiện được kiểm tra trên thực tế không có niêm yết bảng hướng dẫn sử dụng giám sát hành trình,…

Vi phạm về điều kiện lái xe và công tác quản lý, xử dụng lái xe: Công ty TNHH X.E VN chưa thực hiện hiện việc đóng bảo hiểm đầy đủ cho lái xe đủ điều kiện; Công ty cổ phần vận tải và du lịch Tuấn Kiên Long, Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hoa Thêm, Chi nhánh Công ty TNHH Đại Nam không lưu trữ hồ sơ khám sức khỏe năm 2018 tại đơn vị;

Công ty TNHH vận tải Hoàng Công giấy khám sức khỏe không có nội dung kết luận cụ thể về sức khỏe lái xe theo hạng, Công ty TNHH vận tải hành khách Long Giang tổ chức khám sức khỏe cho lái xe chưa đảm bảo định kỳ;...

Vì vậy, Sở GTVT Hà Nội đề nghị các đơn vị là đối tượng thanh tra tiếp tục khắc phục các mặt còn tồn tại, tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ và các quy định của luật pháp đối với đội ngũ lái xe; đặc biệt là việc “đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Chấn chỉnh nhắc nhở kịp thời đối với các xe có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm, không để tái phạm các trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động vận tải; thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Phòng Quản lý vận tải cần tăng cường theo dõi, quản lý sát xao hơn nữa đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô. Đồng thời phối hợp với Thanh tra Sở tham mưu Lãnh đạo Sở GTVT kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các đơn vị có phương tiện kinh doanhcó vi phạm đến các vấn đề về kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile