Thanh tra hoạt động đấu thầu, đầu tư có vốn nước ngoài năm 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương hướng dẫn kế hoạch thanh tra năm 2020, trong đó tập trung vào hoạt động đấu thầu, đầu tư có vốn nước ngoài...
Đấu thầu dự án PPP thì "lời ăn, lỗ chịu", sao phải bù doanh thu Hà Nội siết chặt công tác quản lý nhà nước về đấu thầu

Hoạt động thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2020 sẽ tập trung vào các nội dung như việc chấp hành pháp luật về đầu tư công của các đơn vị, tổ chức ở địa phương; công tác đấu thầu tại các đơn vị, tổ chức ở địa phương; hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và hoạt động đầu tư tại Việt Nam gồm cả đầu tư có vốn trong nước và đầu tư có vốn nước ngoài.

Theo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động thanh tra chuyên ngành cần được triển khai có hiệu quả, tập trung những nội dung, vấn đề gây bức xúc dư luận, các vi phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử nghiêm kịp thời đúng pháp luật đối với những cá nhân, tập thể vi phạm pháp luật, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho nhà nước.

Đồng thời phải hạn chế tối đa chồng chéo trong hoạt động thanh tra, chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra với doanh nghiệp, không thanh tra quá một lần trong một năm đối với doanh nghiệp.

Trong văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2020, Bộ Kế hoạch và đầu tư nhấn mạnh thêm, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh bố trí nhân lực và các điều kiện cần thiết đảm bảo hoàn thành có chất lượng kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

Trước đó, ngày 31/10, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Văn bản số 1970/TTCP-KHTH về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile