Thanh tra Chính phủ điểm tên đơn vị khai thác khoáng sản ở Yên Bái sai phạm pháp luật

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ Công ty TNHH Tân Tiến chưa thực hiện đúng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt và chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, 2 dự án mỏ sắt Khao Nhà (Mù Cang Chải) và mỏ Chì kẽm tại huyện Văn Chấn chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai theo quy định.
Chưa xuất hiện ca dương tính với Virus SARS-COV-2 tại Yên Bái Hơn 1.000 trường hợp từ Đà Nẵng về Yên Bái đang được cách ly y tế tại nhà Yên Bái: Tăng cường triển khai các nhiệm vụ chống dịch bệnh không để "dịch chồng dịch"

Mới đây, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận về thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2017.

Qua đó, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, chủ động triển khai nhiều giải pháp để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

thanh tra chinh phu diem ten don vi khai thac khoang san o yen bai sai pham trong linh vuc bao ve moi truong
Công ty TNHH Tân Tiến (Hưng Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái) chưa thực hiện đúng theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái.

Tuy nhiên việc khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót, sai phạm mà Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong giai đoạn từ 2011 - 2017, về phí bảo vệ môi trường vẫn còn nợ tổng số tiền 6 tỷ 377 triệu đồng (hiện đã nộp đủ tiền nợ phí bảo vệ môi trường theo quy định.

Về nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đến hết năm 2019 còn 73 điểm mỏ nợ, chậm nộp tiền ký quỹ với tổng số tiền 45 tỷ 240 triệu đồng. Thanh tra Chính phủ chỉ rõ trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư các dự án, trách nhiệm liên quan thuộc về Quỹ Bảo vệ môi trường và trách nhiệm chung thuộc về UBND tỉnh Yên Bái.

Về việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo ĐTM, cam kết bảo vệ môi trường, Đề án cải tạo phục hồi môi trường đã được lập theo quy định. Tuy nhiên, có một số trường hợp chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM chưa nhìn nhận, đánh giá đủ những khó khăn về địa hình nên bố trí công trình bảo vệ môi trường chưa phù hợp, tính khả thi chưa cao. Trong khi đó Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM chưa đánh giá đầy đủ toàn diện khó khăn về địa hình để yêu cầu đơn vị tư vấn, chủ đầu tư điều chỉnh cho phù hợp, dẫn đến có một số công trình không thực hiện được theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

Đây là tồn tại trong chuyên môn, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái cần nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về vấn đề này, có biện pháp khắc phục, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Về việc này trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM, trách nhiệm chung thuộc về UBND tỉnh Yên Bái.

Theo Kết luận Thanh tra, có 8 cơ sở mặc dù chưa được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành nhưng đã tiến hành khai thác. Việc này trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư dự án, trách nhiệm liên quan công tác quản lý nhà nước thuộc về Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, một số dự án đã được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi vận hành, nhưng kết quả kiểm tra thực tế cho thấy còn có công trình bảo vệ môi trường đã xây dựng nhưng không đầy đủ về hạng mục hoặc kích thước chưa đạt yêu cầu theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Việc này trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, trách nhiệm liên quan thuộc về Sở TNMT và UBND tỉnh Yên Bái.

Qua những tồn tại, thiếu sót, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Yên Bái tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản...

Một số dự án như Mỏ quặng sắt Bản Kháo Nhà, huyện Mù Cang Chải của Công ty CP đầu tư khai thác khoáng sản Hà Nội, mỏ quặng sắt thôn Sài Lương, huyện Văn Chấn của Công ty CP xây dựng Hoàn Thiện được cấp phép nhiều năm, nhưng chậm tiến độ, không triển khai việc khai thác, không xây dựng công trình về bảo vệ môi trường...

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Nhà máy chế biến quặng sắt của Công ty TNHH Tân Tiến tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên phải thực hiện đúng theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái. Riêng 2 dự án mỏ sắt Khao Nhà tại xã Cao Phạ, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải và mỏ Chì kẽm tại Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cần hoàn thiện thủ tục về đất đai theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Sở Tài chính tỉnh Yên Bái chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan tài chính cấp huyện, xã quản lý sử dụng theo quy định pháp luật về đóng góp, hỗ trợ của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile