Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên

Hàng loạt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các sở ngành có liên quan trong các thời kỳ đã bị Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm làm rõ khi để xảy ra sai phạm tại dự án sông Cầu và nhiều sai phạm khác.
UBND tỉnh Thái Nguyên sửa sai sau kết luận của Thanh tra Chính phủ Tỉnh Thái Nguyên "qua mặt" Thủ tướng phê duyệt dự án nhóm A

Đối với Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Thái Nguyên rà soát toàn bộ quá trình thực hiện dự án, có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các vi phạm được phát hiện qua thanh tra.

UBND tỉnh Thái Nguyên
UBND tỉnh Thái Nguyên

Thanh tra Chính phủ khẳng định, đây là dự án đầu tư công đòi hỏi mức đầu tư lớn, trong khi nguồn lực nhà nước có hạn chỉ có thể đầu tư một phần. Do đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cần nghiên cứu, có quy hoạch phù hợp, tạo quỹ đất phát triển, từ đó có biện pháp huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất được tạo ra để có kinh phí thực hiện dự án, đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công theo phương thức đối tác công tư, Luật đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thanh tra Chính phủ đề xuất kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên, các sở ngành qua các thời kỳ đối với vi phạm được chỉ ra để có hình thức xử lý phù hợp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trước đó, Tuổi trẻ và Pháp luật đưa tin về việc Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm tại dự án "Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu".

Cụ thể, tại thời điểm sau khi được Tỉnh ủy Thái Nguyên đồng ý về chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh Thái Nguyên có báo cáo và được HĐND tỉnh này chấp thuận thông qua chủ trương theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến là 18.221,61 tỷ đồng.

Trong đó, dự án BT có tổng mức đầu tư 9.811,61 tỷ đồng với 6 hạng mục, quy mô 150 ha và các dự án khác có quy mô 700 ha với tổng mức đầu tư 8.400 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu đô thị hai bên bở sông để thu hồi vốn dự án BT.

Dự án được HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quyết định đầu tư dự án, tuy nhiên dự án không nằm trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2021 của tỉnh Thái Nguyên, chưa được bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia.

Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên
Dự án sông Cầu vẫn còn ngổn ngang, chưa hoàn thiện

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ khẳng định, phê duyệt dự án có tổng mức đầu tư lớn hơn 1.500 tỷ là không đúng thẩm quyền của tỉnh Thái Nguyên và không đúng quy định về đầu tư công và PPP bởi vì dự án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu theo Luật Đầu tư công thuộc dự án nhóm A, thẩm quyền quyết định đầu tư thuộc Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, khi phê duyệt đề xuất dự án và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi thì các quy hoạch đều trong quá trình thực hiện điều chỉnh hoặc chưa thực hiện đầu đủ và chưa được chấp thuận của các cấp có thẩm quyền phê duyệt là không phù hợp với quy định về điều kiện đề xuất dự án.

Ngoài ra, báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn không rõ ràng, thiếu cơ sở (đặc biệt Nghị quyết về vốn đầu tư trung hạn của HĐND tỉnh Thái Nguyên chưa được thông qua). Qua đó, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ trách nhiệm của HĐND tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

Nhóm PV
Phiên bản di động