Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm về đầu tư xây dựng, đất đai tại Nam Định

Thanh tra Chính phủ (TTCP) mới có thông báo Kết luận thanh tra về trách nhiệm của UBND tỉnh Nam Định trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Nam Định.
Thanh tra Chính phủ nêu loạt sai phạm tại Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, kiến nghị chuyển Bộ Công an Thanh tra Chính phủ đang nắm tình hình để chuẩn bị thanh tra trái phiếu doanh nghiệp Thanh tra Chính phủ bắt đầu thanh tra công tác quản lý đất đai, khoáng sản tại Quảng Nam
Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm về đầu tư xây dựng, đất đai tại Nam Định
Một góc TP Nam Định

6 dự án đầu tư công xảy ra hạn chế, thiếu sót

Theo TTCP, tại tỉnh Nam Định, công tác lập, phân bổ, thực hiện kế hoạch đầu tư công, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư còn hạn chế, thiếu sót. Việc lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng còn chưa đầy đủ, không bảo đảm theo quy định. Bên cạnh đó, tỉnh vẫn còn để phát sinh nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh và một số huyện, thành phố; Chậm thực hiện quyết toán dự án đầu tư.

Qua thanh tra 6 dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước, TTCP chỉ rõ một số hạn chế, thiếu sót như: Thường trực HĐND tỉnh Nam Định đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tự dự án mà không thông qua HĐND tỉnh; Áp dụng hình thức quản lý dự án, bố trí nguồn vốn cho dự án chưa phù hợp; Chưa ghi rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách; Điều chỉnh, bổ sung dự án chưa phù hợp; Dự án có đoạn tuyến chưa đồng bộ với quy hoạch.

TTCP cũng nhận thấy thực hiện chỉ định thầu một số gói thầu chưa đầy đủ về trình tự, thủ tục; Công tác nghiệm thu, thanh toán còn sai sót; Có dự án chậm nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, chậm quyết toán dự án hoàn thành, chưa nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa khi thực hiện dự án.

Đáng chú ý, khi kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng đất, TTCP phát hiện có 6 dự án thuê đất với tổng diện tích 1,77ha, chủ đầu tư dự án đã sử dụng đất nhưng chưa ký hợp đồng thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất; Phát hiện Công ty TNHH MTV Phương Hiển được cho thuê 512,6m2 đất tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh nhưng không thông qua đấu giá.

Ngoài ra, vẫn còn 17 doanh nghiệp cổ phần hóa đang sử dụng khoảng 57,52ha đất chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý như: Lập, phê duyệt phương án sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất.

Giai đoạn 2011-2015, có một số diện tích đất đã được UBND huyện thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng nhưng không có trong kế hoạch sử dụng đất; Giai đoạn 2015-2018, các huyện, thành phố (trừ UBND huyện Trực Ninh) đã cho phép các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng từ đất ao vườn sang đất ở không có trong kế hoạch sử dụng đất.

TTCP nhận thấy công tác thanh, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Nam Định chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Việc xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm ở các huyện, thành phố còn chậm, chưa kiên quyết dẫn đến tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất vẫn còn diễn ra.

Qua thanh tra 3 dự án sử dụng đất, TTCP thấy vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót. Đơn cử như: Tại dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp dệt may Rạng Đông; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Yên Dương; Việc xác định tiền thuê đất theo phương pháp thặng dư của cơ quan chức năng còn nhiều lúng túng; Có một số khoản doanh thu, chi phí của dự án được xác định chưa phù hợp.

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Yên Dương đã xây dựng nhà điều hành, cụm bể nước thải trên ô đất hạ tầng kỹ thuật khi chưa được cơ quan chức năng bàn giao đất và tính tiền thuê đất.

Tại dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Thịnh Long, huyện Hải Hậu, UBND tỉnh Nam Định giao 825.257,9m2 đất cho Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long thực hiện dự án thiếu thủ tục quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tại dự án này, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long đã không tổ chức lập, điều chỉnh dự án và điều chỉnh quy hoạch chi tiết khi diện tích đất dự án giảm còn 418.028m2. Chủ đầu tư đã triển khai san lấp mặt bằng và đầu tư một số hạng mục công trình vào năm 2007 - 2008 khi chưa được giao đất và cấp phép xây dựng, chậm triển khai dự án từ năm 2013, không làm thủ tục điều chỉnh, gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Xử lý tập thể, cá nhân vi phạm

Để xảy ra các hạn chế, thiếu sót, vi phạm nêu trên, theo TTCP, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực; Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở, ngành phụ trách lĩnh vực; Chủ tịch, Phó Chủ UBND các huyện, thành phố tịch phụ trách lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị thời kỳ có liên quan được kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

TTCP yêu cầu UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các đơn vị khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác lập, phân bổ, thực hiện kế hoạch đầu tư công, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư; Công tác lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng.

TTCP yêu cầu phải chấn chỉnh chủ đầu tư và các đơn vị, cá nhân có liên quan đến 6 dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách Nhà nước được thanh tra trực tiếp, rà soát, tổ chức khắc phục thiểu sót, vi phạm đã nêu.

Về công tác quản lý, sử dụng đất đai, TTCP đề nghị UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc 17 doanh nghiệp được cổ phần hóa khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai; Yêu cầu chủ đầu tư 6 dự án chậm ký hợp đồng thuê đất thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất từ khi được giao đất; Rà soát, truy thu tiền thuê đất, không để thất thoát ngân sách Nhà nước và xử lý nghiêm trách nhiệm và có hình thức xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan.

TTCP yêu cầu UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo UBND huyện Trực Ninh quản lý và đưa vào sử dụng 512,6m2 đất tại thị trấn Cổ Lễ (UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty TNHH MTV Phương Hiển do không thực hiện đấu giá quyền sử dụng).

Bên cạnh đó, tỉnh rà soát lại việc xác định vị trí thửa đất của các dự án thuê đất, đồng thời xác định lại vị trí thửa đất để tính tiền thuê đất đối với 2 dự án (dự án sản xuất tôn xốp và kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Dụng Lan, tại xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; Dự án mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại hỗn hợp Nam Hải Minh của Công ty Cổ phần Nam Hải Minh, tại xã Nam Vân, thành phố Nam Định và xã Nghĩa An, huyện Nam Trực) đã được xác định chưa đúng, truy thu phần chênh lệch khi xác định lại tiền thuê đất, không để thất thoát ngân sách nhà nước và xử lý nghiêm trách nhiệm, có hình thức xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

UBND tỉnh Nam Định cũng được yêu cầu tổ chức rà soát lại và chịu trách nhiệm trong việc xác định tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp dệt may Rạng Đông và dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Yên Dương theo đúng quy định của pháp luật; Đảm bảo tính đúng, tính đủ và đúng thời điểm văn bản có hiệu lực pháp luật, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước

Cùng với đó, UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án cụm công nghiệp Yên Dương về việc xây dựng nhà điều hành, cụm bể nước thải trên ô đất hạ tầng kỹ thuật khi chưa được bản giao đất; Tiến hành đánh giá lại việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Thịnh Long; Căn cứ năng lực, khả năng thực hiện dự án của chủ đầu tư để có phương án xử lý.

Về xử lý kinh tế, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tổ chức rà soát và xử lý về kinh tế tổng số tiền tạm tính hơn 67 tỷ đồng.

UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm tổ chức rà soát các nội dung xử lý về kinh tế theo Kết luận thanh tra để xác định chính xác số tiền phải xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm không để thất thoát.

Khánh Khoa
Phiên bản di động