Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Công ty TNHH MTV Xổ sổ Kiến thiết TP HCM

Đầu tư 30 tỷ ngoài ngành chưa thoái vốn, không thực hiện minh bạch tài sản thu nhập, điều kiện bổ nhiệm một số vị trí chưa đạt tiêu chuẩn và điều kiện… là hàng loạt những sai phạm tại Công ty TNHH MTV Xổ sổ Kiến thiết TP HCM được Thanh tra Chính phủ chỉ ra.
“Siêu công trình" sai phạm thách thức pháp luật giữa thị xã Sơn Tây Hàng loạt sai phạm của Công ty than Thanh Hóa - Bài 11: Tiếp tục "thách thức" chính quyền Ban quản lý các KCN đã báo cáo "gian dối" Chủ tịch tỉnh Bắc Giang như thế nào?

Cụ thể, tại Kết luận thanh tra số 864/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ cho thấy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh (Công ty Xổ sổ Kiến thiết TP HCM) có những sai phạm rất nghiêm trọng.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Công ty Xổ sổ Kiến thiết TP Hồ Chí Minh
Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Công ty Xổ sổ Kiến thiết TP Hồ Chí Minh

Theo đó, năm 2013, Công ty Xổ số Kiến thiết TP Hồ Chí Minh không thực hiện minh bạch tài sản thu nhập (TSTN). Năm 2014, công ty không lập kế hoạch khi tổ chức thực hiện minh bạch TSTN. Công ty chưa lập sổ giao nhận bản kê khai, chưa lập hồ sơ về minh bạch TSTN; thủ tục, trình tự tiếp nhận bản kê khai, rà soát nội dung kê khai, kiểm tra mẫu kê khai chưa chặt chẽ, chưa đúng quy định; một số Bản kê khai thực hiện không đúng theo quy định, việc quản lý, lưu trữ bản kê khai lỏng lẻo, dẫn đến thất lạc nhiều bản kê khai….

Đáng nói, tính đến ngày 31/12/2017, Công ty Xổ số Kiến thiết TP Hồ Chí Minh còn một khoản đầu tư ngoài ngành chưa thoái vốn (đầu tư 30 tỷ đồng tương ứng 32,1% vốn điều lệ vào công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp – Đô thị Hóc Môn, phát sinh từ năm 2008). Khoản đầu tư tài chính dài hạn này không đem lại hiệu quả kinh tế, việc thoái vốn còn chậm theo yêu cầu.

Công ty Xổ số Kiến thiết TP Hồ Chí Minh và Xí nghiệp in Tài chính chưa kê khai, xuất hoá đơn thuế GTGT đối với giá trị hàng hoá là quà tặng, ấn vật phẩm mua về để phát tặng khách hàng trong năm 2013, 2014. Tổng giá trị là hơn 5 tỷ đồng, thuế GTGT tương ứng hơn 500 triệu đồng (trong đó Công ty Xổ số Kiến thiết TP Hồ Chí Minh là hơn 469 triệu đồng, Xí nghiệp in Tài chính là hơn 30 triệu đồng). Điều này đã vi phạm Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2013 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ yêu cầu Công ty Xổ số Kiến thiết TP Hồ Chí Minh nộp số tiền thuế tổng cộng 500.357.394 đồng vào ngân sách Nhà nước.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ sổ Kiến thiết TP Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Một thành viên Xổ sổ Kiến thiết TP Hồ Chí Minh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, những nội dung quy định của Công ty Xổ số Kiến thiết TP Hồ Chí Minh về điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của công ty thiếu cụ thể, chi tiết. Cơ cấu tổ chức, phân bổ lao động của một số phòng, bộ phận còn chưa hợp lý so với chức năng, nhiệm vụ. Công ty bổ nhiệm một số vị trí chưa đạt tiêu chuẩn và điều kiện.

Công ty Xổ số Kiến thiết TP Hồ Chí Minh chưa ban hành quy chế quy định các tiêu chí để lựa chọn các “đại lý xổ số”. Hàng năm, công ty không tổ chức đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng của từng đại lý để xử lý, điều chỉnh số lượng vé bán đối với các đại lý nhằm đạt hiệu quả tiêu thụ tốt hơn; việc phát triển, mở rộng đại lý còn hạn chế về số lượng và địa bàn.

Việc uỷ quyền của các đại lý cho các nhân đến giao dịch với công ty không được công chứng, chứng thực của các cơ quan chức năng. Nhiều đại lý không đạt tỷ lệ tiêu thụ vé đã quy định trong hợp đồng nhưng không có biện pháp xử lý, cuối năm vẫn tiếp tục kí kết với các đại lý vi phạm hợp đồng. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch, Tổng Giám đốc công ty, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh.

Đầu tư 30 tỷ ngoài ngành chưa thoái vốn, không thực hiện minh bạch tài sản thu nhập, điều kiện bổ nhiệm một số vị trí chưa đạt tiêu chuẩn và điều kiện,… là hàng loạt những sai phạm đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại kết luận thanh tra ngày 3/6/2020
Đầu tư 30 tỷ ngoài ngành chưa thoái vốn, không thực hiện minh bạch tài sản thu nhập, điều kiện bổ nhiệm một số vị trí chưa đạt tiêu chuẩn và điều kiện,… là hàng loạt những sai phạm đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại kết luận thanh tra ngày 3/6/2020

Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh trong giai đoạn năm 2013 - 2014, Công ty Xổ số Kiến thiết TP Hồ Chí Minh đã thực hiện việc công bố kết quả sản xuất kinh doanh tại hội nghị người lao động, có gửi báo cáo đến cơ quan đại diện chủ sở hữu và Bộ Kế hoạch Đầu tư nhưng không đầy đủ.

Năm 2014, công ty không thực hiện công khai thông tin đối với công chúng. Năm 2015 - 2017, việc công bố thông tin, công khai tài chính trên trang thông tin điện tử của công ty chưa kịp thời.

Từ những kết luận thanh tra trên, Thanh tra Chính phủ nhận định, trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch, Tổng giám đốc, Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, Trưởng phòng quản trị nguồn nhân lực, Trưởng phòng Kế toán tài vụ công ty và Xí nghiệp in tài chính. Từ đó, Tổng Thanh tra Chính Phủ yêu cầu tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể có liên quan và có biện pháp khắc phục những thiếu sót, vi phạm nêu tại kết luận.

Tiền thân Công ty Xổ số Kiến thiết TP Hồ Chí Minh là Ban xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh thành lập năm 1978.

Năm 1989, đổi tên là Công ty Xổ số Kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1992, đổi tên là Doanh nghiệp nhà nước công ty Xổ số Kiến thiết TP Hồ Chí Minh.

Năm 2004, sáp nhập Xí nghiệp In Tài chính vào công ty Xổ số Kiến thiết TP Hồ Chí Minh.

Năm 2010, đổi tên như hiện nay.

Ngày 6/9/2012, UBND thành phố chuyển giao công ty về làm thành viên của Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước.

Minh Tuấn
Xem phiên bản mobile