Thành phố Yên Bái được Thủ tướng công nhận cán đích nông thôn mới

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ công nhận Thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019, đây là địa phương thứ hai của tỉnh Yên Bái sau huyện Trấn Yên được công nhận.
Hà Nội phấn đấu có thêm 7 huyện, thị xã được công nhận hoàn thành xây dựng Nông thôn mới Huyện Trấn Yên được Thủ tướng trao danh hiệu công nhận đạt chuẩn nông thôn mới Thị xã Nghĩa Lộ và TP Yên Bái đã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, tất cả các xã của thành phố đã đạt 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh Yên Bái công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

thanh pho yen bai duoc thu tuong cong nhan can dich nong thon moi
Thành phố Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ công nhận là địa phương cán đích nông thôn mới. Ảnh T.A

Qua xây dựng các tiêu chí, bộ mặt nông thôn của thành phố có nhiều thay đổi tiến bộ, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, hệ thống đường giao thông nội đồng, kênh mương tưới tiêu… ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, chất lượng giáo dục, y tế được đảm bảo; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng thu hẹp, an ninh trật tự xã hội ở nông thôn được đảm bảo và giữ vững.

Cùng với đó, Thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn.

Đến nay, trên địa bàn thành phố xuất hiện ngày càng nhiều mô hình điển hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao và có khả năng nhân rộng với giá trị sản phẩm bình quân đạt 130 triệu đồng/ha đất nông nghiệp. Trên địa bàn thành phố Yên Bái đã hình thành một số chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp như rau an toàn, miến đao Giới Phiên, mật ong, chè Bát Tiên… mà chủ thể của chuỗi liên kết chính là các Hợp tác xã trên địa bàn.

Mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 40,7 triệu đồng/người, năm 2020 dự kiến đạt 46,61 triệu đồng/người (tăng 32,26 triệu đồng/người so với năm 2011). Tỷ lệ hộ nghèo của các xã trên địa bàn giảm còn 1,53% (110/7207 hộ), giảm 12,8% so với năm 2011. Tỷ lệ lao động có việc làm trên địa bàn các xã đạt 95,3%, tăng 9,5 % so với năm 2011.

Việc phát triển công nghiệp và thương mại - dịch vụ trên địa bàn đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng lao động hoạt động trong ngành nông nghiệp giảm, lao động hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ tăng dần qua từng năm, từ đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố theo hướng gia tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, dịch vụ, tăng chất lượng, năng suất lao động trong sản xuất.

Qua 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Yên Bái là 2.287 tỷ đồng, trong đó, vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác 65 tỷ đồng (chiếm 2,8%) và người dân thành phố Yên Bái đóng góp trên 571 tỷ đồng.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile