Thanh Oai: Tích cực tuyên truyền 2 bộ quy tắc ứng xử

Huyện Thanh Oai đã khảo sát, tiếp tục xây dựng các mô hình thực hiện quy tắc ứng xử mới nhằm thực hiện Quy tắc ứng xử (QTƯX) của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho cán bộ, đảng viên Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội Sắp ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Cụ thể, huyện uỷ Thanh Oai đã ban hành Chương trình số 04 về “Phát triển văn hóa, du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Thanh Oai, Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 – 2025”, trong đó công tác xây dựng người Thanh Oai, thanh lịch văn minh được huyện xác định là một trong 03 nội dung quan trọng của Chương trình giai đoạn 2021 – 2025, và việc đẩy mạnh thực hiện 02 bộ QTƯX được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo thực hiện hiệu quả nội dung trên. Huyện đã tổ chức các hội nghị triển khai tới các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn với sự tham gia của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội nhằm triển khai sâu rộng các nhiệm vụ, giải pháp, phương thức thực hiện 02 bộ QTƯX của Thành phố với các cách làm mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân.

Mới đây, huyện Thanh Oai đã khảo sát, tiếp tục xây dựng các mô hình thực hiện quy tắc ứng xử mới. Các mô hình được đầu tư xây dựng trong giai đoạn này, gồm: Mô hình văn hóa ứng xử trong trường học, với lực lượng đoàn thanh niên là nòng cốt; mô hình quy tắc ứng xử gắn với làng văn hóa kiểu mẫu và cơ quan văn hóa, mà trọng tâm là bộ phận "một cửa".

Thanh Oai: Tích cực tuyên truyền 2 bộ quy tắc ứng xử
Đoàn kiểm tra TP Hà Nội kiểm tra việc triển khai thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử tại Thanh Oai

Huyện đã cho in và phát 58.000 tờ rơi bộ QTƯX nơi công cộng; 5.000 tờ rơi bộ QTƯX của CBCCVCNLĐ trong các cơ quan; lắp đặt hơn 250 tấm pano tuyên truyền trực quan; niêm yết 596 bảng khổ lớn A0 bộ QTƯX nơi công cộng; 155 bảng khổ lớn A0 bộ QTƯX của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện; Chỉ đạo phòng Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra công vụ gắn với việc thực hiện 02 QTƯX, đưa tiêu chí thực hiện QTƯX vào bình xét cuối năm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan.

Dự kiến, huyện sẽ tổ chức các cuộc tọa đàm tổ chức rộng rãi trong khu dân cư để cùng đóng góp, xây dựng, bổ sung tiêu chí gần gũi, phù hợp với đặc thù địa phương, bên cạnh những quy tắc chung của thành phố.

PV
Phiên bản di động