Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy:

Thanh niên Việt Nam góp sức trẻ vì đất nước hùng cường

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn bản lĩnh trách nhiệm; Đẩy mạnh phong trào Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo; Nâng cao năng lực số trong thanh niên là 3 chủ đề lớn sẽ được triển khai tại nhiệm kỳ mới của Đoàn.
Ứng dụng công nghệ trong kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc Những tuyến đường quê rực sáng mừng Đại hội Đoàn Đại hội của “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”

Năm 2022 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng, trong đó có thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đón xuân Quý Mão 2023, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã chia sẻ về công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước một năm qua.

- PV: Năm 2022, các cơ sở Đoàn cả nước tăng tốc hoàn thành những chỉ tiêu đã được Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đề ra. Đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật đã đạt được?

- Đồng chí Bùi Quang Huy: Năm 2022 là một năm đặc biệt đối với tổ chức Đoàn, đó là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đồng thời, đây là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Trong năm, các cấp bộ Đoàn đã tập trung thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ quan trọng là đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn XI và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Với sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, trong năm 2022, toàn Đoàn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy

Chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII với nhiều điểm mới. Về cơ bản, các cấp bộ Đoàn trên cả nước tổ chức đại hội đúng tiến độ theo yêu cầu, đảm bảo các quy định của Điều lệ. Những quan điểm, tư tưởng lớn trong nhiệm kỳ mới đã được cụ thể hóa và thống nhất trong tất cả các cấp, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Công tác nhân sự tại đại hội cơ bản đều đáp ứng yêu cầu. Nhiều đồng chí trúng cử chức danh chủ chốt với số phiếu tín nhiệm rất cao. Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, đậm nét, nhất là trên báo chí và mạng xã hội; Không khí đại hội trẻ trung, vui tươi, đậm chất thanh niên. Sức lan tỏa của Đại hội Đoàn trong xã hội rất tốt, tạo được sự quan tâm của các cấp, ngành với thanh niên và công tác thanh niên. Điểm đặc biệt trong nhiệm kỳ này là các cấp bộ Đoàn đã tận dụng tốt chuyển đổi số trong công tác tổ chức Đại hội tại tất cả các khâu.

Bên cạnh đó, toàn Đoàn đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội XI. Nhiều chỉ tiêu vượt với tỷ lệ cao. Các cấp bộ Đoàn đã đề xuất, tham mưu được nhiều chính sách cho thanh niên. Điều đó thể hiện sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành, tham mưu, phối hợp của Đoàn với cấp ủy, các cấp, ngành.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà gia đình chính sách
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà gia đình chính sách

Chúng ta cũng đã thực hiện tốt, có hiệu quả chủ đề công tác năm “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”. Nổi bật là việc các cấp bộ Đoàn đã hoàn thành cập nhật toàn bộ dữ liệu đoàn viên trên hệ thống; Bước đầu thực hiện các nghiệp vụ công tác đoàn viên trực tuyến.

Đặc biệt, phát huy kết quả của những năm trước, chúng ta đã kiên trì và thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn được đổi mới, tận dụng chuyển đổi số, mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục.

- PV: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là sự kiện chính trị đặc biệt đối với tuổi trẻ cả nước. Vậy Đại hội đã xác định các khâu đột phá nào và đâu là giải pháp căn cơ để cụ thể hóa, thưa đồng chí?

- Đồng chí Bùi Quang Huy: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định ba nhiệm vụ đột phá sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ. Một là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu; Chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn; Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tham quan triển lãm sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên nông thôn
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tham quan triển lãm sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên nông thôn

Hai là, triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo. Trọng tâm là phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ba là, nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số; Trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ; Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đây là lần đầu tiên, Đoàn xác lập ba nhiệm vụ đột phá cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ. Việc xây dựng và xác định ba nhiệm vụ đột phá là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và mục tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Tôi nghĩ rằng, đây sẽ là cơ sở rất quan trọng để các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa, tập trung thực hiện tạo điểm nhấn nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới.

Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đột phá đó, theo tôi các cấp bộ Đoàn cần tập trung thực hiện đồng bộ theo 3 quan điểm: Mỗi cán bộ Đoàn cần nhận thức rõ và thông suốt tư tưởng để tập trung cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ đột phá trong xây dựng và triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở; Phải triển khai đồng bộ cả 3 nhiệm vụ đột phá trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; Xây dựng các chương trình, hoạt động, tham mưu với cấp ủy, chính quyền chủ trương, chính sách để giúp Đoàn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ này.

- PV: Đoàn viên, thanh niên hiện nay chủ yếu là thế hệ gen Z, những người rất hiện đại, vậy tổ chức Đoàn phải chuyển mình như thế nào để bắt kịp họ, thưa đồng chí?

- Đồng chí Bùi Quang Huy: Trong xu thế hội nhập và chuyển động không ngừng, phương thức tiếp cận thanh niên của Đoàn cũng cần phải thay đổi. Các bạn trẻ nói chung và thế hệ gen Z nói riêng rất sáng tạo, năng động và mong muốn thể hiện bản thân, thích tìm tòi điều mới. Vì vậy chỉ cần khơi dậy, tạo môi trường thuận lợi thì họ sẽ tìm ra cách làm hay, tập hợp và khuyến khích họ để có những đóng góp, cống hiến cho đất nước. Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và các thông tin trên không gian mạng, thế hệ trẻ là người dễ dàng và tiếp cận nhanh nhất các nguồn thông tin này.

Đại biểu tham quan triển lãm trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Đại biểu tham quan triển lãm trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Chính vì vậy, tổ chức Đoàn sẽ phải tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và phù hợp với nhu cầu của thanh niên. Trong các đề án của nhiệm kỳ mới, dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đoàn xác định sẽ triển khai đề án “Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới”. Đây là đề án Trung ương Đoàn sẽ trình Bộ Chính trị phê duyệt và cho rằng đây sẽ là “xương sống” quan trọng trong tổ chức triển khai các hoạt động của Đoàn trong những năm tới đây.

Để thực hiện được điều đó, trong tất cả các lĩnh vực công tác, đều cần phải xác định tinh thần “đổi mới” và sáng tạo không ngừng. Trong công tác tuyên truyền, giáo

dục, cần tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và áp dụng đồng bộ nhiều phương thức kết hợp cả truyền thống và hiện đại; Chú trọng giáo dục thông qua mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh. Trong thiết kế phong trào, cần chú trọng nhiều hơn đến tính lan tỏa; Tại các chương trình đồng hành, cần quan tâm hơn đến việc tham mưu cơ chế, chính sách để tạo môi trường, điều kiện tốt nhất cho thanh niên phát triển toàn diện.

- PV: Năm mới 2023 đã tới cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đồng chí nhắn nhủ gì đến thanh niên cả nước?

Thanh niên Việt Nam chung một khát vọng xây dựng đất nước hùng cường
Thanh niên Việt Nam chung một khát vọng xây dựng đất nước hùng cường

- Đồng chí Bùi Quang Huy: Tuổi trẻ Việt Nam trong bất cứ thời đại nào cũng mang trong mình hoài bão và tận hiến với khát vọng của chính mình. Trong mỗi một thời kỳ, tổ chức Đoàn xác lập cho mình những mục tiêu riêng để tiếp tục là môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành; Đồng hành với họ trong các lĩnh vực, hoạt động và đời sống.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII diễn ra trong thời điểm cả nước đang quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước đến năm 2025, mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, tôi kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên hãy nêu cao khát vọng cống hiến cho quê hương, Tổ quốc, cộng đồng và thể hiện nó bằng những hành động cụ thể, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Ứng dụng công nghệ trong kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc Ứng dụng công nghệ trong kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc
Những tuyến đường quê rực sáng mừng Đại hội Đoàn Những tuyến đường quê rực sáng mừng Đại hội Đoàn
12.000 thiếu nhi tham gia biểu diễn trống kèn mừng thành công Đại hội Đoàn 12.000 thiếu nhi tham gia biểu diễn trống kèn mừng thành công Đại hội Đoàn
Thành Nam (thực hiện)
Phiên bản di động