Thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng huyện Thanh Trì phát triển lên quận

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tại Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì năm 2020.
Tập trung thực hiện 3 tiêu chí, đưa Thanh Trì phát triển lên quận vào năm 2023 Thiếu nhi nghèo huyện Thanh Trì nhận quà “Ngày mai có nắng” Huyện Thanh Trì: Cưỡng chế chợ xe ô tô, sân bóng xây dựng trên đất nông nghiệp

Đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội ghi nhận việc Ban Thường vụ Huyện ủy đã nỗ lực chuẩn bị đề án chuyển đổi từ huyện lên quận theo đúng chủ trương của thành phố; Chủ động triển khai có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện Thanh Trì cũng đã triển khai có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, xử lý tốt các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, huyện Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện; Kiện toàn cán bộ sau đại hội, xây dựng các chương trình công tác toàn khóa nhằm sớm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

Nhấn mạnh năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì bám sát chủ đề công tác năm của thành phố; 10 chương trình công tác toàn khóa của thành ủy khóa XVII; Cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo đúng kế hoạch thành phố giao năm 2021.

Bên cạnh đó, huyện cần chủ động thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng huyện lên quận theo đúng chủ trương của thành phố nhằm hoàn thành kế hoạch xây dựng Thanh Trì thành quận vào năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì sớm cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch để đưa Nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống.

“Cùng với việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng về đầu tư, đất đai, môi trường… cần chú trọng chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; Đặc biệt, cần tăng cường thực hiện công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân khi thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến lưu ý.

Về những hạn chế còn tồn tại, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện tập trung phân tích các chỉ tiêu chưa đạt về cây xanh, phát triển hạ tầng kỹ thuật, sớm đề ra hướng khắc phục hiệu quả… bởi đây chính là những tiêu chí quan trọng nhằm xây dựng Thanh Trì thành quận văn minh, giàu đẹp của Thủ đô.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì, năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện vẫn tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 107,6% so với dự toán thành phố giao, chi ngân sách tiết kiệm, đúng quy định.

Tại Hội nghị, sau khi nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan… Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì đã nêu rõ kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm năm 2019.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile