Thành lập Tổ công tác về quản lý thị trường do ông Trần Hùng làm Tổ trưởng

Tổ công tác về quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường do ông Trần Hùng làm Tổ trưởng.
Lập Hội đồng kỷ luật quyền Cục trưởng Quản lý thị trường Bắc Ninh

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) Trần Hữu Linh vừa ký ban hành Quyết định số 1444/QĐ-TCQLTT về việc thành lập Tổ công tác về quản lý thị trường do ông Trần Hùng làm Tổ trưởng.

Theo quyết định, Tổ công tác về quản lý thị trường gồm 6 thành viên, Tổ trưởng Tổ công tác là ông Trần Hùng, đại diện cho Tổng cục trưởng trong thực hiện nhiệm vụ được Tổng cục trưởng phân công.

Thành lập Tổ công tác về quản lý thị trường do ông Trần Hùng làm Tổ trưởng
Tổ công tác về quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường do ông Trần Hùng làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp Tổng cục trưởng thu thập, tiếp nhận, xác minh thông tin các vụ việc vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quy mô, số lượng lớn, hoạt động liên địa bàn, có tính chất đường dây, ổ nhóm, tái phạm nhiều lần, phục vụ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, Tổ công tác cũng có nhiệm vụ xây dựng, đề xuất các giải pháp, phương án đấu tranh, phòng chống và xử lý vi phạm pháp luật trình Tổng cục trưởng xem xét, phê duyệt, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và đôn đốc việc chấp hành pháp luật trong phòng chống vi phạm về kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các địa bàn trọng điểm theo chỉ đạo của Bộ Công thương và Tổng cục trưởng.

Cùng với đó, Tổ công tác sẽ đề xuất, kiến nghị Tổng cục trưởng chỉ đạo xử lý các vi phạm pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường giao.

Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ từ tháng 5/2021 đến hết tháng 5/2022 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile