Thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương

Sáng 5/8, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương. Theo đó Quỹ phát triển đất tỉnh Hải Dương (gọi chung là Quỹ) là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh.
Hải Dương: Nâng cao năng lực xét nghiệm và điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng Hải Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp 47 ha tại Kinh Môn Hải Dương: Quán karaoke Seoul tái diễn vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh tới dự.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu tại buổi Lễ
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương - đồng chí Phạm Xuân Thăng phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập Quỹ đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời khẳng định đất đai là nguồn lực rất quan trọng cho đầu tư phát triển.

Hiện nay, Hải Dương đã và đang thu hút nhiều dự án phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị. Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn nhiều bất cập, cần được đổi mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành cần phải thực hiện tốt nhiệm vụ huy động vốn để có cơ sở, nguồn lực đầu tư; quan tâm làm tốt công tác tài chính trên cơ sở đúng nguyên tắc, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, chặt chẽ. Đồng thời, đề nghị Hội đồng Quản lý quỹ khẩn trương hoàn thiện, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng quỹ; tham mưu cho UBND tỉnh bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát; xây dựng quy chế làm việc của Hội đồng Quản lý quỹ, quy trình nghiệp vụ để quản trị, điều hành hoạt động một cách năng động sáng tạo.

Thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng trao Quyết định thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương cho Hội đồng Quản lý Quỹ.

Hội đồng quản lý Quỹ cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, báo cáo tỉnh danh mục đất công có đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn lực cho tỉnh ngay ngày trong tháng 8/2021; Rà soát các dự án cần thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để tổ chức đấu giá, thí điểm 1,2 dự án để sớm triển khai có hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng mong muốn Hội đồng Quản lý quỹ và các thành viên làm việc theo tinh thần cống hiến, phát huy trách nhiệm, vai trò trong hoạt động của quỹ...

Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Hải Dương. Theo đó Quỹ phát triển đất tỉnh Hải Dương (gọi chung là Quỹ) là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh, được UBND tỉnh thành lập với số vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 100.000.000.000 (một trăm tỷ đồng).

Quỹ có chức năng nhận vốn ngân sách Nhà nước cấp và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định để ứng vốn cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm: Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ và Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ. Hội đồng Quản lý Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập gồm 5 thành viên, do đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Quốc Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương kiêm Giám đốc Quỹ; 3 ủy viên là Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile