Thành lập ngân hàng được giảm 50% lệ phí cấp phép

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 33/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
Ngân hàng, bảo hiểm bị khiếu nại nhiều nhất

Theo đó, kể từ ngày 5/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng khi xin giấy phép thành lập và hoạt động chỉ nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí so với quy định trước.

thanh lap ngan hang duoc giam 50 le phi cap phep
Ảnh minh họa.

Như vậy, lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng cấp lần đầu được điều chỉnh giảm từ 140 triệu đồng/giấy phép theo quy định hiện hành còn 70 triệu đồng/giấy phép. Tương tự, giấy phép cấp đổi bổ sung, gia hạn hiện nay là 70 triệu đồng/giấy phép được giảm còn 35 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng hiện nay là 70 triệu đồng/giấy phép cấp lần đầu được giảm còn 35 triệu đồng/giấy phép và giấy phép cấp đổi, bổ sung và gia hạn hiện nay là 35 triệu đồng/ giấy phép sẽ giảm còn 17,5 triệu đồng/giấy phép.

Thông tư số 33/2020/TT-BTC ra đời nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19. Vì vậy, kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng sẽ nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của theo mức quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile