Thanh, kiểm tra gần 84.300 doanh nghiệp, tăng thu thuế hơn 21.600 tỷ đồng

Trong năm 2020, toàn ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 84.298 doanh nghiệp, qua đó kiến nghị xử lý hơn 75.435 tỷ đồng.
Doanh nghiệp dệt may vẫn phải tìm đơn hàng từng tháng Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam bị công ty Na Uy lừa đảo, chiếm đoạt tiền cọc

Kết quả, tổng số tiền thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 21.638 tỷ đồng; Số thuế đã nộp vào ngân sách Nhà nước 13.404 tỷ đồng.

Thanh, kiểm tra gần 84.300 doanh nghiệp, tăng thu thuế hơn 21.600 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Cụ thể, trong năm 2020, toàn ngành Thuế đã thực hiện thanh tra được 6.107 doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt qua thanh tra là 13.051 tỷ đồng, giảm khấu trừ gần 732 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 17.144 tỷ đồng, số thuế đã nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 6.984 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế là 78.191 doanh nghiệp. Tổng tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt qua kiểm tra hơn 7.504 tỷ đồng, giảm khấu trừ gần hơn 1.534 tỷ đồng, giảm lỗ gần 33.470 tỷ đồng, số tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 5.337 tỷ đồng.

Ngoài ra, công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 753.034 hồ sơ, số thuế điều chỉnh tăng 1.081 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 136 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 779 tỷ đồng.

Theo đại diện Tổng cục Thuế, trong năm 2021, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, giám sát việc kê khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế nhằm chống các hành vi gian lận thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, ngành Thuế cũng sẽ tăng cường, kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý đối tượng buôn lậu, gian lận liên quan đến công tác quản lý thuế, đặc biệt là tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile