Thanh Hóa tìm nhà đầu tư 2 dự án có tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh mục dự án đầu tư tìm nhà đầu tư thực hiện đối với 2 dự án khu xen cư trên địa bàn có tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng.
TP Bắc Giang tìm nhà đầu tư cho hai khu đô thị 477 tỷ đồng 11 dự án khu đô thị, khu dân cư tại Thái Nguyên bị thu hồi do có nhiều vi phạm Nghệ An tìm nhà đầu tư cho Khu dân cư 10 ha tại thị trấn Nghĩa Đàn

Cụ thể, Dự án Khu xen cư số 02 phố Đồng Lễ, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa có tổng mức đầu tư dự kiến là 62,174 tỷ đồng. Tổng diện tích khu đất đầu tư khoảng 6.145 m2. Địa điểm thực hiện tại phường Đông Hải.

Thanh Hóa tìm nhà đầu tư 2 dự án có tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và nhà ở thuộc dự án phục vụ nhu cầu đất ở, nhà ở và nhu cầu khác cho người dân trong khu vực; góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Được biết quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 và số 4607/QĐ-UBND ngày 25/06/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất; người mua quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hiện trạng khu đất là đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất ở, đất giao thông, đất bằng chưa sử dụng.

Tiếp theo là Dự án Khu xen cư phố Thành Yên, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa có tổng mức đầu tư 60,235 tỷ đồng. Tổng diện tích sử dụng đất là khoảng 10.335 m2. Địa điểm thực hiện tại phường Quảng Thành.

Thanh Hóa tìm nhà đầu tư 2 dự án có tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Mục tiêu đầu tư 2 dự án nhằm xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và nhà ở thuộc dự án phục vụ nhu cầu đất ở, nhà ở và nhu cầu khác cho người dân trong khu vực; góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Được biết, khu đất thực hiện 2 dự án đều chưa được giải phóng mặt bằng.

Quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất; người mua quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định của pháp luật về đất đai.

Được biết hiện trạng khu đất chưa được giải phóng mặt bằng.

Tiến độ đầu tư dự án không quá 2 năm (kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư.

Thời hạn cuối nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 2 dự án trên là ngày 5/10/2021.

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile