Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 GRDP bình quân đạt 4.200 USD

Trong Quyết định số 153/QĐ-Ttg về phê duyệt Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thanh Hóa đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 4.200 trở lên; năm 2030 đạt 7.850 USD
Thanh Hóa: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Sơn tạm dừng thực hiện Thanh Hóa: Lực lượng CSGT tăng cường xử lý nồng độ cồn dịp cuối năm

Tỉnh Thanh Hóa nằm ở vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng và tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát triển hài hòa, cân đối giữa các vùng, miền, nhất là vùng đồng bằng và ven biển với vùng miền núi, giữa thành thị với nông thôn; giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững, giữa phát triển hợp lý theo chiều rộng với phát triển theo chiều sâu, trong đó phát triển theo chiều sâu là chủ đạo; đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Thanh Hóa trong thời đại mới mang trong mình tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện chuyển đổi số, lấy chính quyền số làm động lực để phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tỉnh Thanh Hóa chú trọng việc tạo không gian phát triển các ngành, lĩnh vực bảo đảm hài hòa, sử dụng hợp lý các nguồn lực cho phát triển, chú trọng đến phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phù hợp với khả năng đáp ứng về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để nâng cao chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Bên cạnh đó, phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần và vật chất cho Nhân dân; bảo đảm sự hài hòa về lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường trong suốt quá trình phát triển.

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 GRDP bình quân đạt 4.200 USD

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 GRDP bình quân đạt 4.200 USD

Ngoài ra việc, bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu; gắn quá trình đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại, hài hòa với thiên nhiên cũng được tỉnh Thanh Hóa hết sức quan tâm.

Các mục tiêu chính được nêu rõ trong quy hoạch gồm: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021 - 2030 đạt 10,1% trở lên. Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa phấn đầu GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.200 USD trở lên; năm 2030 đạt 7.850 USD trở lên.

Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đạt 750.000 tỷ đồng trở lên; giai đoạn 2026 - 2030 đạt 900.000 tỷ đồng trở lên. Giá trị xuất khẩu đến năm 2025 đạt 8 tỷ USD và đạt 15 tỷ USD năm 2030.

Năm 2022, GRDP bình quân đầu người của Thanh Hóa đạt 2.925 USD. Như vậy, để đạt được mục tiêu GRDP bình quân đạt 4.200 USD trở lên vào năm 2025, mỗi năm thu nhập bình quân đầu người của Thanh Hóa phải tăng trưởng từ 400 USD trở lên.

Thanh Hoá: Hơn 100 CBCS tham gia bảo đảm ANTT Lễ hội đền Bà Triệu Thanh Hoá: Hơn 100 CBCS tham gia bảo đảm ANTT Lễ hội đền Bà Triệu
Hà Trung (Thanh Hoá): Triệt phá sới bạc khủng do đối tượng cộm cán cầm đầu Hà Trung (Thanh Hoá): Triệt phá sới bạc khủng do đối tượng cộm cán cầm đầu
Đại Dương
Phiên bản di động