Thanh Hóa: Lên phương án thu hồi 2 dự án Cụm công nghiệp

Tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị chấm dứt hiệu lực quyết định thành lập Cụm công nghiệp Hải Long, huyện Như Thanh và Cụm công nghiệp Khe Hạ, huyện Thường Xuân.
Thanh Hóa: Đình chỉ công tác Chủ tịch xã bị đánh ghen tại trụ sởThanh Hóa: Tiếp tục điều chỉnh dự án Thành phố Giáo dục quốc tế
Thanh Hóa: Lên phương án thu hồi 2 dự án Cụm công nghiệp
Cụm Công nghiệp Hải Long

Theo thông tin, ngày 14/6/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số: 8478/UBND-CN về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực quyết định thành lập Cụm công nghiệp Hải Long, huyện Như Thanh và Cụm công nghiệp Khe Hạ, huyện Thường Xuân gửi các Sở Công Thương; Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Thương mại Trường Xuân - CTCP; Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Hợp Lực.

Trước đó, ngày 8/6/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 592/SCT-CNNT của Sở Công Thương về việc đề nghị chấm dứt hiệu lực các quyết định thành lập Cụm công nghiệp Hải Long, huyện Như Thanh và Cụm công nghiệp Khe Hạ, huyện Thường Xuân.

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở Công Thương có văn bản lấy ý kiến các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hải Long, huyện Như Thanh và Cụm công nghiệp Khe Hạ, huyện Thường Xuân (Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Thương mại Trường Xuân - CTCP; Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Hợp lực) về việc chấm dứt hiệu lực quyết định thành lập các cụm công nghiệp nêu trên, đảm bảo chặt chẽ theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 23/6/2022.

Được biết, Cụm công nghiệp Hải Long được thành lập theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 4/5/2018. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Hợp lực Diện tích là 24,5ha. Tổng mức đầu tư 196, tỷ đồng. Theo quyết định này dự án bàn giao cho các đơn vị có nhu cầu thuê mặt bằng vào quý IV/2018. Ngày 25/2/2019 UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số: 2096/UBND-CN Gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Hải Long; Ngày 7/52020 UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 1598/QĐ-UBND Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hải Long.

Về Cụm công nghiệp Khe Hạ được thành lập theo Quyết định số: 3472/QĐ-UBND ngày 17/09/2018 chủ đầu tư là Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Thương mại Trường Xuân với diện tích thực hiện dự án khoảng 30,0ha. Tổng mức đầu tư 259,3 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu bàn giao công trình, đưa dự án vào khai thác từ tháng 9/2019; Hoàn thành toàn bộ dự án đưa ra vào sử dụng vào Quý IV/2021. Ngày 06/05/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số: 1558/QĐ-UBND Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Khe Hạ; Ngày 25/02/2021 UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn Bản số 2367/UBND-CN Giao tham mưu giải quyết đề nghị điều chỉnh vị trí thực hiện dự án Cụm công nghiệp Khe Hạ

Duy Tân
Phiên bản di động