Thanh Hóa: Lên kế hoạch xây dựng 600 căn nhà tình nghĩa ở huyện Mường Lát

Tỉnh Thanh Hóa đang đặt mục tiêu xây dựng hoàn thành 600 nhà để hỗ trợ cho các hộ nghèo, khó khăn ở huyện Mường Lát về nhà ở trước ngày 15/5.
Giám đốc Công an Thanh Hóa chỉ đạo lễ giao quân huyện nghèo Ngọc Lặc

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Mường Lát.

Theo thống kê, huyện Mường Lát là huyện vùng cao biên giới phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 250 km. Do điểm xuất phát của huyện rất thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, nên đến nay Mường Lát vẫn là huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; 8/8 xã, thị trấn và 73/88 bản, khu phố vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn; 23/88 bản, khu phố chưa có điện lưới quốc gia.

Toàn huyện Mường Lát còn 3.262 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 37,67%, gấp 17,1 lần tỷ lệ hộ nghèo bình quân của tỉnh và gấp 6,6 lần tỷ lệ hộ nghèo bình quân 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Lên kế hoạch xây dựng 600 căn nhà tình nghĩa ở huyện Mường Lát
Ảnh minh họa

Đồng bào dân tộc thiếu số trên địa bàn huyện Mường Lát đa số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, núi cao hẻo lánh, nhiều hộ chưa có nhà ở ổn định, nhiều hộ có nhà nhưng đã bị hư hỏng nặng gây khó khăn trong đời sống, đây cũng là một trong những yếu tố để các các thế lực thù địch và đối tượng xấu tuyên truyền, kích động, lôi kéo tham gia vào các hoạt động gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Do vậy, việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa là cấp thiết nhằm hỗ trợ một bộ phận người dân nghèo khó khăn có nhà ở ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục, điện thắp sáng, nước sinh hoạt... và là việc làm đúng đắn và cần được triển khai nhanh chóng, hiệu quả thiết thực với trách nhiệm, tâm huyết chung tay góp sức của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm; góp phần tạo chuyển biến về đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số…

Đề án nêu mục tiêu cụ thể, xây dựng hoàn thành 600 nhà để hỗ trợ cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trước ngày 15/5/2021; trong đó hoàn thành thi công xong 9 nhà mẫu trước 21/3/2021.

Theo Đề án, nhu cầu kinh phí được tính khoảng 57 triệu đồng/nhà x 600 nhà = 34,2 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Công an chủ trì huy động nguồn kinh phí xã hội hóa 30 tỷ đồng, còn lại là nguồn huy động xã hội hóa tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa quản lý khoảng 4,2 tỷ đồng.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile