Thanh Hóa hưởng ứng chiến dịch làm cho môi trường thế giới sạch hơn năm 2020

Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm nay có chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới” nhằm kêu gọi mọi người cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì môi trường để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.
Phát triển kinh tế chất thải ở Việt Nam
Nóng tuần qua: Lào Cai thiệt hại vì mưa lớn, xe môi trường đổ trộm bùn thải
phan-dau-den-nam-2030-cac-khu-du-lich-bien-noi-khong-voi-san-pham-nhua-dung-mot-lan
Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 15/9, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm nay có chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới” nhằm kêu gọi mọi người cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì môi trường để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu. Việc tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng trong của công tác bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020 phải diễn ra một cách đồng bộ, thu hút được sự quan tâm và tham gia hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị truyền thông và lực lượng làm công tác tuyên truyền về môi trường.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 18 đến 20/9/2020. Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường cụ thể hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Báo Lao động và Xã hội tổ chức chiến dịch tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.

Tân Tam
Xem phiên bản mobile