Thanh Hóa: Học sinh bắt đầu nghỉ học từ 2/2 phòng Covid-19

Từ sáng mai 2/2, toàn bộ trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, phổ thông và học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên của tỉnh Thanh Hóa tạm nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19.
Thanh Hóa họp khẩn về tình hình phòng chống dịch Covid 19
4308-89191008-643828666434414-1286583012867178496-n
Trường THPT Lê Hồng Phong

Theo đó, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bản tỉnh nghỉ học kể từ ngày 2/2/2021 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

Trong thời gian nghỉ học, các đơn vị, trường học chủ động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tại trường, vệ sinh cảnh quan và tham gia sinh hoạt chuyên môn, xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến để giúp học sinh có thể họt động chuyên môn, xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến để giúp học sinh có thể tự học ở nhà khi nghỉ học và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile