Thanh Hóa hỗ trợ Nghệ An 1 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa thống nhất hỗ trợ tỉnh Nghệ An 1 tỷ đồng để phòng, chống dịch Covid-19. Số tiền được trích từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do UBMTTQVN tỉnh vận động, quản lý.
Thanh Hóa dừng hoạt động vận tải hành khách đi Nghệ An, Hà Tĩnh và ngược lại Thanh Hóa cho phép cơ sở mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trở lại Thanh Hóa đề nghị các ngân hàng giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp
Thanh Hóa hỗ trợ Nghệ An 1 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Tỉnh Thanh Hóa chung sức đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19 cùng tỉnh Nghệ An. ( Ảnh minh họa, nguồn IT )

Cụ thể, theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 107/TTr-MTTQ-BTT ngày 22/6/2021, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất chủ trương hỗ trợ tỉnh Nghệ An 1 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Giao Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định để sớm chuyển số kinh phí hỗ trợ nêu trên đến tỉnh Nghệ An. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An (đồng kính gửi Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh) để thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Số tiền trên được trích từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động, quản lý.

Tân Tam
Xem phiên bản mobile