Thanh Hóa: Hàng loạt vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Nga Sơn

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận về việc UBND huyện Nga Sơn đã có vi phạm khi thực hiện chưa đầy đủ theo quy định các trình tự, thủ tục trong quá trình mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ phòng chống dịch COVID-19.
Thanh Hóa: Gấp rút bồi thường GPMB tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa
Thanh Hóa: Hàng loạt vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Nga Sơn
Kết luận thanh tra

Sau quá trình thanh tra về việc tiếp nhận, mua sắm, sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch, xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định COVID-19 trên địa bàn huyện Nga Sơn, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận về nội dung này.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ việc tiếp nhận, phân bổ các trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch tại huyện Nga Sơn. Được biết, huyện Nga Sơn đã được cấp 100.000 bộ Kit Test nhanh kháng nguyên COVID-19 trong năm 2021 từ nguồn phân bổ của tỉnh; tiếp nhận 1.000 khẩu trang trong năm 2020 và thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiếp nhận của các nhà tài trợ 83.500 khẩu trang và 2.400 bơm tiêm trong năm 2021.

Cùng với đó, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, UBND huyện Nga Sơn cũng đã tiếp nhận 1.467.787.000 đồng, để phục vụ công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn huyện.

Sau đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Nga Sơn đã sử dụng 1.451.444.000 đồng để mua vật tư y tế cho Khu cách ly Nga Hưng 338.990.000 đồng; mua sắm cơ sở vật chất hỗ trợ Bệnh viện 866.000.000 đồng; mua vật tư y tế cho Trung tâm Y tế huyện 148.000.000 đồng; hỗ trợ công an trực chốt, bảo vệ khu cách ly 3 32.800.000 đồng; chuyển trả thẩm định giá 2 đợt 8.931.000 đồng; chuyển tiền cho Trung tâm Y tế huyện mua sắm 56.723.000 đồng; còn dư: 16.343.000 đồng.

Thanh Hóa: Hàng loạt vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Nga Sơn
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã chỉ rõ trách nhiệm trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ phòng chống dịch tại UBND huyện Nga Sơn

Còn đối với nội dung mua sắm các trang thiết bị, vật tư để phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn đã lấy từ nguồn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chuyển sang Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện. Sau đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Nga Sơn đã dùng nguồn này giao lại cho Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện để thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, vật tư… phục vụ công tác phòng chống dịch, gồm 3 gói thầu với số tiền 1.352.990.000 đồng.

Cụ thể là các gói thầu mua sắm phục vụ cho cho Khu cách ly Nga Hưng giá trị 338.990.000 đồng; gói thầu mua sắm thiết bị hỗ trợ Bệnh viện đa khoa huyện phòng chống dịch giá trị 866.000.000 đồng; gói thầu mua sắm vật tư hỗ trợ Trung tâm y tế huyện phòng chống dịch giá trị 148.000.000 đồng.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Văn phòng Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn chưa thực hiện đầy đủ các bước trình tự, thủ tục theo hình thức chỉ định thầu rút gọn quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Cụ thể, chưa gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu để thương thảo, theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014; chưa công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

Đơn vị tư vấn thẩm định giá sử dụng 03 thông báo giá để xác định giá gói thầu, chưa ưu tiên thu thập thông tin từ kết quả các giao dịch thành công trên thị trường đối với sản phẩm tương tự hoặc báo giá của nhà sản xuất, các đơn vị phân phối cấp 1, đơn vị phân phối độc quyền…, để tham khảo, phân tích, lựa chọn giá tối ưu đối với sản phẩm theo quy định tại tiết 4 mục II Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 08 ban hành kèm theo Thông tư 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính.

Cùng với đó, huyện Nga Sơn cũng giao Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện lấy từ nguồn ngân sách huyện Ban quản lý quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 để mua trang thiết bị, vật tư, hóa chất cho các khu cách ly trên địa bàn huyện với tổng số tiền là 900.000.000 đồng.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện chưa thực hiện đầy đủ các bước trình tự, thủ tục theo hình thức chỉ định thầu rút gọn quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cụ thể, chưa gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu để thương thảo, theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định 4 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014; chưa công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

Liên quan đến những khuyết điểm nói trên, kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã chỉ rõ trách nhiệm trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ phòng chống dịch tại UBND huyện Nga Sơn thuộc Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện và trách nhiệm trực tiếp là Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn.

Xem phiên bản mobile