Thanh Hóa: Giám đốc BV đa khoa Vĩnh Lộc bị kỉ luật cảnh cáo

Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Lộc đã thống nhất có hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện huyện Vĩnh Lộc.
Thanh Hóa: Điều tra vụ nổ súng sau va chạm giao thông ở Hậu Lộc
Thanh Hóa: Giám đốc BV đa khoa Vĩnh Lộc bị kỉ luật cảnh cáo
Bện viện đa khoa Vĩnh Lộc

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc. Đáng chú ý, các sai phạm tập trung vào công tác khám, chữa bệnh; Công tác quản lý, sử dụng thuốc, hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế; Công tác quản lý, sử dụng tài chính và công tác tổ chức cán bộ...

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay các thiếu sót, hạn chế, tồn tại nêu trên; Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra những thiếu sót, hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực, công việc được giao phân công phụ trách. Kết quả kiểm điểm của Giám đốc, Phó Giám đốc gửi về Sở Y tế.

Sở Y tế cũng yêu cầu các phòng chức năng sở này tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát, kiểm tra đối với đơn vị nhất là trong công tác chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh và công tác quản lý, sử dụng tài chính. Giao cho Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra Sở theo dõi việc tổ chức kiểm điểm và thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra; tham mưu, đề xuất hướng xử lý sau khi đơn vị thực hiện tổ chức kiểm điểm.

Ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, Sở Y tế Thanh Hóa đã nhận được kết luận xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Lộc. Trên cơ sở đó, Sở Y tế sẽ tiếp tục có hình thức kỷ luật phù hợp đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile