Thanh Hóa: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Sơn tạm dừng thực hiện

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn về việc tạm dừng thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
Thanh Hóa sắp có siêu dự án "chăn nuôi lợn" với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ

Trước đó, UBND tỉnh nhận được Công văn số 146/XD36-ĐT ngày 26/10/2022 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng 36 về việc giải quyết vướng mắc trong việc đầu tư dự án Cụm công nghiệp Hoàng Sơn.

Ngoài ra, trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Công Thương tại các Công văn số 3746/SCT-QLCN ngày 10/12/2022 và số 3462/SCT-QLCN ngày 16/11/2022. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo.

Thanh Hóa: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Sơn tạm dừng thực hiện
Phối cảnh Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Sơn (huyện Nông Cống)

Thống nhất với đề nghị của Sở Công Thương về việc tạm dừng thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống (được thành lập tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh do Công ty CP Tập đoàn đầu tư và xây dựng 36 làm chủ đầu tư) cho đến khi có văn bản thông báo mới của UBND tỉnh.

Nguyên nhân tạm dừng là vị trí Cụm công nghiệp Hoàng Sơn nằm trong phạm vi, ranh giới khu vực dự kiến Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá Thành Hoàng Nghiêu - Căn cứ Nguyễn Chích gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2022-2032; nhiệm vụ quy hoạch đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 28/1/2022.

Sau khi Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá Thành Hoàng Nghiêu - Căn cứ Nguyễn Chích gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2022-2032 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao Sở Công Thương tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến việc triển khai dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Thanh Hóa sắp có siêu dự án Thanh Hóa sắp có siêu dự án "chăn nuôi lợn" với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ
Nguyễn Đại
Phiên bản di động