Thanh Hóa: Đóng cửa mỏ đất của Công ty Hoàng Kỳ tại xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Lộc

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 2680/QĐ-UBND về việc đóng cửa mỏ đất san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc của Công ty Cổ phần Hoàng Kỳ nhằm đảm bảo môi trường...
Thanh hóa: Thu hồi gần 90 nghìn mét vuông đất của Công ty Cổ phần AE Toàn Tích Thiện
Thanh Hóa: Đóng cửa mỏ đất của công ty Hoàng Kỳ tại xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Lộc
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đóng cửa mỏ đất san lấp xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc đã cấp phép khai thác cho Công ty Cổ phần Hoàng Kỳ tại Giấy phép số 382/GP-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh.

Mục đích đóng cửa mỏ là để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao đất cho UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Việc đóng cửa mỏ nhằm đảm bảo đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực khai thác khoáng sản và khu vực bị ảnh hưởng của hoạt động khai thác về trạng thái môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu hoặc đạt được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn và môi trường, đảm bảo an toàn và phục vụ các mục đích có lợi cho con người.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng thu hồi 20.000 m2 đất của Công ty Cổ phần Hoàng Kỳ giao cho UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc quản lý theo quy định. Vị trí khu đất được xác định theo trích lục bản đồ kèm theo Giấy phép số 382/GP-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng giao Công ty Cổ phần Hoàng Kỳ bàn giao lại khu đất được nêu tại Điều 1 của Quyết định này để UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc quản lý theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Vĩnh Lộc chủ động phối hợp với đơn vị có đất bị thu hồi thực hiện việc bàn giao đất tại thực địa cho UBND xã Vĩnh Hòa quản lý theo quy định của pháp luật.

UBND xã Vĩnh Hòa quản lý diện tích đất được giao theo quy định của pháp luật.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile