Thanh Hóa bổ sung hơn 13 tỷ đồng cho các Tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt bổ sung hơn 13 tỷ đồng cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ các Tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19 thôn, bản, khu phố trên địa bàn.
Thanh Hóa: Siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19 Thêm 19 ca mắc Covid-19 trong khu cách ly tập trung tại Thanh Hóa
Thanh Hóa bổ sung hơn 13 tỷ đồng cho các Tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19
Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2763/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung có mục tiêu kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ các Tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19 thôn, bản, khu phố trên địa bàn.

Theo Quyết định, tổng kinh phí bổ sung cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ các Tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19 thôn, bản, khu phố trên địa bàn là 13.179.000.000 đồng.

Hiện nay toàn tỉnh có 4.393 Tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19 thôn, bản, khu phố tại 27 huyện, thị, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện các thủ tục, nghiệp vụ thông báo bổ sung có mục tiêu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, đơn vị, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí được bổ sung đúng mục đích, nội dung, đối tượng và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile